Muotoilusalama

Kun painat kameran aukkopainiketta, salama välähtää jatkuvasti noin 1 sekunnin ajan. Toimintoa kutsutaan muotoilusalamaksi. Tämä on kätevä kohteen varjojen tarkistamiseen salaman avulla ja valotustasapainon tarkistamiseen langattoman salamakuvauksen aikana (, ).

  1. Paina kameran terävyysalueen tarkistuspainiketta.

    • Salama välähtää jatkuvasti noin 1 sekunnin ajan.

Muistutus

  • Jotta välähdyspää ei vahingoittuisi ylikuumenemisen vuoksi, aseta muotoilusalamoiden lukumääräksi enintään 55. Kun muotoilusalama on välähtänyt yllä annetun määrän, lepuuta salamaa vähintään 50 minuuttia.
  • Jos muotoilusalama välähtää edellä mainitun määrän kertoja ja sen jälkeen uudelleen toistuvasti lyhyin välein, varmuustoiminto aktivoituu ja rajoittaa salamatoimintoa. Kun salamatoiminnon rajoitustaso on 1, välähdysten väliksi asetetaan automaattisesti noin 8 sekuntia. Jos näin tapahtuu, lepuuta salamaa vähintään 50 minuuttia.
  • Kuvaus näytöllä -tilassa muotoilusalamaa ei voi laukaista kameraa käyttämällä.
  • Muotoilusalamaa ei voida laukaista (kamerasta käsin), kun salamaa käytetään yhdessä seuraavien kameroiden kanssa: EOS R6, EOS R5, EOS RP, EOS R, EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000V, EOS 3000N/66, EOS IX tai EOS IX 7. Määritä C.Fn-02-asetukseksi 1 tai 2 () ja käytä muotoilusalamaa käyttämällä testisalamapainiketta.

Huomautus

  • Tavallisen salamakuvauksen aikana tai käytettäessä salamaa lähetinyksikkönä langattomassa kuvauksessa radioyhteydellä tai optisella yhteydellä voit laukaista muotoilusalaman painamalla testisalamapainiketta (C.Fn-02).