Asetukset, joita voi vaihtaa Omat toiminnot -kohdassa

P.Fn-01: Tarkennuksen apuvalo -menetelmä (Tarkennuksen apuvalo -menetelmä)

Voit valita Tarkennuksen apuvalo -menetelmän.

 • 0: Tarkennuksen infrapuna-apuvalo (Tarkennuksen infrapuna-apuvalo)

 • 1: Ajoittaisen salamatoiminnon toimintatapa (Ajoittaisen salamatoiminnon toimintatapa)

  Kytke tarkennuksen apuvalo käyttämällä ajoittaisen salamatoiminnon toimintatapaa ().

Muistutus

 • Tarkennuksen apuvaloa ei käytetä Kuvaus näytöllä -toiminnon aikana.
 • Kun värisuodatin sovitetaan, tarkennuksen apuvaloa ei tuoteta () ajoittaisella salamalla.
 • EOS R -sarjan malleissa tarkennuksen apuvalo tuotetaan ajoittaisella salamalla tarkennuksen apuvalon tuottotavasta riippumatta ja olipa värisuodatin kiinnitetty tai ei. Tarkennuksen apuvalo saatetaan tuottaa kamerasta salaman sijaan ympäristön kirkkauden perusteella. Myöskin kun värisuodatin on asennettu ja asetukseksi on määritetty [1: Ajoittaisen salamatoiminnon toimintatapa (Ajoittaisen salamatoiminnon toimintatapa)], kamera tuottaa tarkennuksen apuvalon.
 • EOS M -sarjan malleissa salama ei tuota tarkennuksen apuvaloa.

P.Fn-02: Pikasalama (Pikasalama)

Voit lyhentää latauksen odotusaikaa määrittämällä, välähtääkö salama (pikasalama), kun salaman valmiusvalo vilkkuu punaisena (ennen kuin salama on täysin latautunut).

 • 0: ON (Päällä)
 • 1: OFF (Pois)

Muistutus

 • Jos pikasalama () välähtää jatkuvan kuvauksen aikana, voi syntyä alivalotus, koska välähdysteho pienenee.

P.Fn-03: Salaman välähdys yhteiskuvauksen aikana (Salaman välähdys yhteiskuvauksen aikana)

Kuvatessasi yhteiskuvaustoiminnolla () voit määrittää, välähtääkö kameraan kiinnitetty salama. Määritä asetus jokaisessa yhteiskuvauksessa käytettävässä salamassa.

 • 0: OFF (Pois)

  Salama ei välähdä yhteiskuvauksen aikana.

 • 1: ON (Päällä)

  Salama välähtää yhteiskuvauksen aikana.

Muistutus

 • Jos laukaiset useita Speedlite-salamoita samanaikaisesti yhteiskuvauksen aikana, oikeaa valotusta ei ehkä saada tai valotus voi olla epätasainen.

P.Fn-04: Asetusten muuttaminen kiekolla (Muuta asetuksia kiekolla)

Työnnä ohjainta pystysuuntaan, jotta kuvan mukainen asetusnäyttö tulee näkyviin, ja valitse Valintakiekko kääntämällä, sallitaanko seuraavien toimintojen määrittäminen suoraan.

 • 0: OFF (Pois)

  Tämä on normaali toimintatapa.

 • 1: ON (Päällä)

  Voit valita sauvalla kohteet ”salaman valotuskorjauksen määrä”, ”käsisäätöisen salaman välähdysteho”, ”välähdysryhmän ohjaus”, ”salamasuhde”, ”salamatoiminto ryhmävälähdyksen aikana”, ”vastaanotinyksikön välähdysryhmä” ja ”FEB” ja määrittää ne suoraan kääntämällä Valintakiekko.

  Kun salamatoiminnoksi on määritetty MONI, voit määrittää ”välähdystaajuus”- ja ”välähdysten määrä” -asetukset suoraan, ja kun määritys on Ext.M, voit määrittää ”ISO-herkkyys”- ja ”aukkoarvo” -asetukset suoraan.

Muistutus

 • Voit valita kohteen asetusnäytössä, kun P.Fn-04-1 on määritetty, työntämällä ohjainta ylös/alas/vasemmalle/oikealle.

P.Fn-05: FEM (Salamavalotuksen muisti)

Voit valita, päivitetäänkö ylläpidettävää manuaalisen tilan välähdystehoa ETTL:n välähdystehon perusteella.

 • 0: OFF
 • 1: ON
 • 2: ON / TILA ETTL/M

Huomautus

 • Kun P.Fn-05-2 on määritetty ja yrität valita TILA painamalla ohjainta alas, tila ei vaihdu muuhun kuin ETTL tai M. Jos haluat valita jonkin muun tilan, tuo asetusnäyttö näkyviin työntämällä ohjainta pystysuuntaan ja painamalla ohjainta ylös/alas/vasemmalle/oikealle tai valitse vaihtoehto ja valitse tila kääntämällä Valintakiekko.

P.Fn-06: Äänimerkki (Äänimerkki)

Voit ottaa äänimerkin käyttöön, kun salaman latautuminen valmistuu.

 • 0: ON

  Normaalissa kuvauksessa (kameran salamalla) äänimerkki kuuluu, kun salamayksikkö on täysin latautunut.

  Kun Speedlite asetetaan lähettimeksi langattomassa kuvauksessa radioyhteydellä, äänimerkki kuuluu lähetinyksikössä, kun kaikki salamayksiköt (lähetin- ja vastaanotinyksiköt) ovat täysin latautuneet. Lähetinyksikön äänimerkki vahvistaa koko langattoman järjestelmän latautumisen. Vastaanotinyksiköissä asetuksen P.Fn-06 arvoksi voi määrittää joko 0 tai 1. Kun Speedlite määritetään lähettimeksi langattomassa kuvauksessa optisella yhteydellä, vastaanotin langattomassa kuvauksessa optisella / radioyhteydellä tai lähettimeksi/vastaanottimeksi yhteiskuvauksessa, äänimerkki kuuluu kustakin täyteen latautuneesta salamasta, jonka määritys on 0 ().

 • 1: OFF

  Äänimerkkiä ei kuulu.

Muistutus

 • Kun määritys on 0, äänimerkki kuuluu myös, kun välähdyspään lämpötila nousee ja salamatoimintoa rajoitetaan ().

P.Fn-07: Puhallin (Puhallin)

Voit määrittää, käytetäänkö puhallinta vai ei.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Muistutus

 • Jos puhallin rikkoutuu tai kierrosluku on korkea, varoitus näytetään ja puhallin pysähtyy.

 • Kuvattaessa videota, kun salama on yhdistetty kameraan, puhaltimen käynnistymisääni saattaa tallentua.
 • Voit pakottaa puhaltimen pysähtymään, kun P.Fn-07-1 on määritetty.
 • Kun P.Fn-07-1 on määritetty, jatkuvien välähdysten lukumäärä on pienempi kuin puhaltimen ollessa käynnissä, ja varoituskuvakkeen poistumiseen tarvittava lepuutusaika pitenee.
 • Kun P.Fn-07-0 on määritetty, puhallin käynnistyy, kun salama välähtää tai muotoiluvalo palaa. Puhallin saattaa käynnistyä silloinkin, kun salama ei välähdä sen sisäisen lämpötilan perusteella.
 • Kun puhallin rikkoutuu, välähdysten määrä käytettäessä salamaa jatkuvasti () on sama kuin puhaltimen ollessa pysäytettynä, olipa P.Fn-07-asetuksen arvo mikä tahansa.

P.Fn-08: MUOTOILUVALO (kirkkaus, väri) (Muotoiluvalo (kirkkaus, väri))

Voit määrittää muotoiluvalon värin ja kirkkauden.

Valitse ohjaimella VALON kirkkaus tai VALON väri. Valitse haluttu asetus kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.

(1) Valittu osoittimen paikka

(2) Oletusarvon osoitin

 • VALON kirkkaus: Aseta muotoiluvalon kirkkaus painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko.
 • VALON väri: Aseta muotoiluvalon värilämpötila painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko.

Huomautus

 • Voit muuttaa kirkkautta ja värilämpötilaa joko painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle, kun muotoiluvalo palaa, tai kääntämällä Valintakiekko ja työntämällä ohjainta pystysuuntaan.

P.Fn-09: MUOTOILUVALO (valaisuaika) (Muotoiluvalo (valaisuaika))

Voit määrittää muotoiluvalon valaisuajan.

 • 0: 5 min
 • 1: 30 min
 • 2: Rajoittamaton