Stroboskooppisalama

Kun käytät stroboskooppisalamaa ja pitkää valotusaikaa, voit kuvata useita perättäisiä liikkeitä samaan kuvaan, kuten stop motion -tekniikalla.

Kun käytät stroboskooppisalamaa, määritä välähdysteho sekä välähdysten määrä ja taajuus (välähdysten määrä sekunnissa = Hz). Katso jatkuvien välähdysten enimmäismäärä kohdasta Jatkuvien välähdysten enimmäismäärä.

 1. Valitse ohjaimella TILA.

 2. Määritä salamatoiminnoksi MONI.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse MONI ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Valitse kohde työntämällä ohjainta pystysuuntaan.

  • Valitse joko välähdystaajuus (1), välähdysten määrä (2) tai välähdysteho (3) työntämällä ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 4. Määritä arvo.

  • Määritä arvo painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Määritä välähdysten taajuus ja määrä sekä välähdysteho vaiheessa 3 ja 4.

Valotusajan määrittäminen

Voit varmistaa, että suljin pysyy avoimena stroboskooppisalaman jatkuvien välähdysten aikana, laskemalla kameran valotusajan seuraavalla kaavalla.

Välähdysmäärä ÷ välähdystaajuus = valotusaika

Jos esimerkiksi välähdysmäärä on 10 (kertaa) ja välähdystaajuus 5 (Hz), määritä valotusajaksi vähintään 2 sekuntia.

Muistutus

 • Jotta välähdyspää ei vahingoittuisi ylikuumenemisen vuoksi, määritä jatkuvan kuvauksen lukumääräksi stroboskooppisalamalla enintään 30 kuvaa. Kun salama on välähtänyt 30 kertaa peräkkäin, lepuuta sitä vähintään 10 minuuttia.
 • Jos kuvaat toistuvasti yli 30 kertaa, varmuustoiminto aktivoituu ja rajoittaa salaman välähtämistä. Jos näin tapahtuu, lepuuta salamaa vähintään 50 minuuttia.

Huomautus

 • Stroboskooppisalamaa käytettäessä hyvin heijastava kohde tummalla taustalla on tehokkain yhdistelmä.
 • Suosittelemme käyttämään jalustaa ja kaukolaukaisinta.
 • Salaman tehoksi ei voi määrittää 1/1 eikä 1/2.
 • Voit käyttää stroboskooppisalamaa silloinkin, kun kameran kuvaustilaksi on määritetty bulb (Aikavalotus) (aikavalotus).
 • Jos välähdysmääränä näkyy ”----”, salama välähtää jatkuvasti, kunnes suljin sulkeutuu tai lataus loppuu. Jatkuvien välähdysten enimmäismäärä selitetään seuraavan sivun taulukossa.
 • Nopeaa täsmäystä () ei voi määrittää stroboskooppisalamaa käytettäessä.

Jatkuvien välähdysten enimmäismäärä

Jos välähdysmääränä näkyy ”----” (palkkinäyttö), välähdysten enimmäismäärä on seuraavan taulukon mukainen.

Välähdys-teho / Hz 1 2 3 4 5 6–7 8–9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100
Välähdys-teho / Hz 10 11 12–14 15–19 20–50 60–199 250–500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100