Χρήση εφαρμογής

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, μεταφέρετε τις εικόνες που θα επεξεργαστείτε στον υπολογιστή.

 1. Εκκινήστε την εφαρμογή.

  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Neural network Upscaling Tool] στην επιφάνεια εργασίας.
 2. Επιλέξτε μια εικόνα.

  • Επιλέξτε μια εικόνα για επεξεργασία με την εφαρμογή, επιλέγοντας [Open file/Άνοιγμα αρχείου] στο μενού [File/Αρχείο] ή κάνοντας κλικ στο κουμπί [Add/Προσθήκη].
  • Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εικόνα, σύροντάς τη στο παράθυρο.
  • Για να αφαιρέσετε μια εικόνα από τη λίστα, επιλέξτε τη, έπειτα κάντε κλικ στο [Delete/Διαγραφή].
  • Στο στοιχείο [Destination folder/Φάκελος προορισμού], καθορίστε έναν φάκελο για την αποθήκευση εικόνων που παράγονται από την εφαρμογή.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Execute/Εκτέλεση].

  • Κάντε κλικ στο [OK] αφού εμφανιστεί το [Please note that image processing takes time./Σημειώστε ότι η επεξεργασία εικόνας διαρκεί πολλή ώρα.].
  • Κάντε κλικ στην επιλογή [Exit/Έξοδος] μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της εικόνας.
  • Οι εικόνες που παράγονται από την εφαρμογή αποθηκεύονται με το "_Up" να έχει προστεθεί στο όνομα αρχείου. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται με την ίδια μορφή αρχείου, όπως και τα πρωτότυπα.

Σημείωση

 • Οι χώροι χρωμάτων εικόνων που παράγονται από την εφαρμογή είναι οι εξής.
  • Αρχικές εικόνες σε χώρο χρωμάτων sRGB ή AdobeRGB: Εφαρμόζεται ο ίδιος χώρος χρωμάτων
  • Αρχικές εικόνες σε χώρο χρωμάτων εκτός sRGB ή AdobeRGB: Εφαρμόζεται ο χώρος χρωμάτων sRGB