Απαιτήσεις συστήματος

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για αυτήν την εφαρμογή, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Canon.