Λήψη αρχείου και εγκατάσταση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής από την τοποθεσία web της Canon. Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης που λήφθηκε και ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής.