Αγορά συνδρομής

Αγοράστε μια συνδρομή για την εφαρμογή ως εξής.

  1. Εκκινήστε την εφαρμογή.

  2. Κάντε κλικ στο [OK].

  3. Ορίστε μια επιλογή.

    • Για να αγοράσετε μια συνδρομή, επιλέξτε [Move to the plans page/Μετακίνηση στη σελίδα προγραμμάτων] και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.
    • Αν διαχειρίζεστε πολλά αναγνωριστικά Canon στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή [Switch users/Εναλλαγή χρηστών] για να μεταβείτε στο αναγνωριστικό Canon που προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε για τη συνδρομή.
    • Μετά τη συνδρομή, επιλέξτε [Use functions of the subscribed plan/Λειτουργίες χρήσης του προγράμματος συνδρομής] και εισέλθετε για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή.

Προσοχή

  • Η διαγραφή του αναγνωριστικού Canon για τη συνδρομή σας θα σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή.