Υποστηριζόμενες εικόνες

Οι εικόνες JPEG ή TIFF μπορούν να αναβαθμιστούν ώστε να διπλασιάσουν το κατακόρυφο και οριζόντιο μέγεθός τους, χρησιμοποιώντας το Neural network Upscaling Tool (εφεξής, "η εφαρμογή").

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της στον υπολογιστή σας και να αγοράσετε μια συνδρομή. Δείτε τις ενότητες Λήψη αρχείου και εγκατάσταση και Αγορά συνδρομής για οδηγίες.

Συμμόρφωση με πρότυπα JPEG: Εικόνες JPEG συμβατές με Exif 2.2, 2.21 ή 2.3
TIFF: Εικόνες TIFF συμβατές με Exif
(Ελέγξτε τη συμβατότητα εικόνων κατά τη δοκιμαστική περίοδο μετά την εγγραφή.)
Πλήθος pixel Ύψος ή βάθος: 400–9999 pixel
Συνολικό πλήθος pixel: έως και 65 megapixel

Σημείωση

  • Απαιτείται σύνδεση στο Internet, η οποία απαιτεί σύμβαση με πάροχο και υπάρχουσα σύνδεση δικτύου. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις σύνδεσης ή σημείου πρόσβασης.