Προβολή/αναπαραγωγή

Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει θέματα σχετικά με την προβολή —αναπαραγωγή στατικών εικόνων και ταινιών— και παρουσιάζει τις ρυθμίσεις μενού στην καρτέλα «Προβολή/αναπαραγωγή» ([Προβολή/αναπαραγωγή]).

Προσοχή

  • Η κανονική εμφάνιση ή επιλογή αυτής της μηχανής ενδέχεται να μην είναι δυνατή για εικόνες που έχουν ληφθεί σε άλλες μηχανές ή για εικόνες από αυτήν τη μηχανή που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή μετονομαστεί σε υπολογιστή.