Προβολή μεγεθυμένων εικόνων

Μπορείτε να μεγεθύνετε την προβολή των εικόνων που καταγράφηκαν.

 1. Μεγεθύνετε την εικόνα.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 δεξιόστροφα.
  • Θα εμφανιστεί η προβολή με μεγέθυνση. Η θέση της μεγεθυσμένης περιοχής (1) εμφανίζεται στην κάτω δεξιά περιοχή της οθόνης, μαζί με το εικονίδιο [Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2Μεγέθυνση ή σμίκρυνση].
  • Για να μεγεθύνετε τις εικόνες, γυρίστε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 δεξιόστροφα.
  • Για να μειώσετε τη μεγέθυνση, γυρίστε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 αριστερόστροφα. Για την οθόνη ευρετηρίου (), συνεχίστε να περιστρέφετε τον επιλογέα.
 2. Κάντε κύλιση στην εικόνα.

  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για κύλιση στη μεγεθυμένη εικόνα.
  • Πατήστε το πλήκτρο Μεγέθυνση ή σμίκρυνση ή το πλήκτρο MENU για να κλείσετε την προβολή με μεγέθυνση.

Σημείωση

 • Για να μεταβείτε σε άλλες εικόνες διατηρώντας την προβολή με μεγέθυνση, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1.
 • Η μεγέθυνση δεν είναι διαθέσιμη για τις ταινίες.

Ρύθμιση του αρχικού λόγου και της θέσης μεγέθυνσης

Μπορείτε να ορίσετε τον αρχικό λόγο μεγέθυνσης και τη θέση μεγέθυνσης, επιλέγοντας [Προβολή/αναπαραγωγή: Μεγέθυνση (περίπ)].

 • 2x, 4x, 8x, 10x (μεγέθυνση από κέντρο)

  Η προβολή με μεγέθυνση ξεκινά στο κέντρο της εικόνας με τον επιλεγμένο λόγο μεγέθυνσης.

 • Πραγμ μέγεθ (από επιλ σημείο)

  Τα pixel της εγγεγραμμένης εικόνας θα εμφανίζονται σε ποσοστό περίπου 100%. Η προβολή με μεγέθυνση ξεκινά στο σημείο AF που επιτεύχθηκε εστίαση. Εάν η φωτογραφία έχει καταγραφεί με χειροκίνητη εστίαση, η προβολή με μεγέθυνση ξεκινά στο κέντρο της εικόνας.

 • Ίδια με τελ μεγέθ (από κέντρο)

  Η μεγέθυνση θα είναι ίδια όπως αυτή που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά που κλείσατε την προβολή με μεγέθυνση με το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή ή Μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Η προβολή με μεγέθυνση ξεκινά στο κέντρο της εικόνας.