Συγκράτηση καρέ ταινίας 4K

Από τις ταινίες 4K, μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα καρέ για να τα αποθηκεύσετε ως στατικές εικόνες JPEG ή HEIF. Η λειτουργία αυτή λέγεται «Συγκράτηση καρέ».

 1. Επιλέξτε μια ταινία 4K.

  • Στρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξτε μια ταινία ποιότητας 4K.
  • Στην οθόνη πληροφοριών λήψης, (), οι ταινίες 4K επισημαίνονται με τα εικονίδια [4K].
  • Στην οθόνη ευρετηρίου, πατήστε SET για να αλλάξετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.
 2. Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε SET.

  • Θα εμφανιστεί το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας.
 3. Επιλέξτε ένα καρέ για συγκράτηση.

  • Χρησιμοποιήστε το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας για να επιλέξετε το καρέ που θα συγκρατήσετε ως στατική εικόνα.
  • Για τις οδηγίες του πάνελ αναπαραγωγής ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Πάνελ αναπαραγωγής ταινίας.
 4. Επιλέξτε [Συγκράτηση καρέ].

 5. Αποθήκευση.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε το τρέχον καρέ ως στατική εικόνα JPEG.
   Οι συγκρατήσεις καρέ από αρχεία ταινιών HDR αποθηκεύονται ως εικόνες HEIF.
  • Ελέγξτε τον φάκελο προορισμού και τον αριθμό αρχείου της εικόνας.
 6. Επιλέξτε την εικόνα που θα εμφανιστεί.

  • Επιλέξτε [Προβολή αρχικής ταινίας] ή [Προβολή εξαγμένης ακίν. εικόνας].

Προσοχή

 • Συγκράτηση καρέ δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από τις ακόλουθες ταινίες 4K.

  • Ταινίες που εγγράφονται με την επιλογή [Λήψη: Ρυθμίσεις Canon Log] να έχει οριστεί σε [On]
  • Ταινίες που εγγράφονται με άλλες μηχανές
 • Η συγκράτηση καρέ δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.