Πλέγμα σε προβολή

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα πλέγμα επάνω σε στατικές εικόνες που εμφανίζονται στην προβολή μεμονωμένων εικόνων στην οθόνη προβολής/αναπαραγωγής. Αυτή η λειτουργία είναι πρακτική για τον έλεγχο της κατακόρυφης ή οριζόντιας κλίσης και της σύνθεσης της εικόνας.

  1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Πλέγμα σε προβολή].

  2. Κάντε μια επιλογή.