Αλλαγή του κύριου επιλογέα και επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2

Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί σε αυτούς τους επιλογείς, όπως χρησιμοποιούνται στην οθόνη προβολής εικόνων.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Αλλαγή Κύριος επιλογέας/Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • [Απενεργ.]

   Κύριος επιλογέας Προώθηση εικόνας

   Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 Μεγέθ/Προβ ευρετηρίου

  • [Ενεργ.]

   Κύριος επιλογέας Μεγέθ/Προβ ευρετηρίου

   Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 Προώθηση εικόνας

Σημείωση

 • Τα αντίστοιχα εικονίδια στα μενού και στις οθόνες, όπως η οθόνη Γρήγορου ελέγχου και η οθόνη μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, αλλάζουν αναλόγως.