Μετατροπή HEIF σε JPEG

Μπορείτε να μετατρέψετε τις εικόνες HEIF που καταγράφονται με λήψη HDR και να τις αποθηκεύετε ως εικόνες JPEG.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Μετατροπή HEIF→JPEG].

 2. Επιλέξτε μια εικόνα.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1, για να επιλέξετε μια εικόνα HEIF και να την μετατρέψετε σε JPEG.
  • Πατήστε SET, για να γίνει η μετατροπή σε JPEG.
 3. Αποθήκευση.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε την εικόνα JPEG.

   • Ελέγξτε τον φάκελο προορισμού και τον αριθμό αρχείου της εικόνας και επιλέξτε [ΟΚ].
   • Για να μετατρέψετε μια άλλη εικόνα, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Σημείωση

 • Ορισμένες σκηνές ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μετά τη μετατροπή (αν συγκριθεί η αρχική εικόνα με τις εικόνες που έχουν μετατραπεί).
 • Η μετατροπή δεν είναι διαθέσιμη για κομμένες εικόνες ή για εικόνες με συγκράτηση καρέ από ταινίες 4K.