Indstilling

Dette kapitel beskriver menuindstillinger på indstillingsfanen ([Indstilling]).

til højre for titlerne angiver funktioner, der kun er tilgængelige i metoden [Fleksibelt prioriteret AE], [Program AE], [Lukkerprioriteret AE], [Blændeprioriteret AE], [Manuel eksponering] eller [Bulb].