Brugerdefineret optagelsesmetode (C1-C3)

De aktuelle kameraindstillinger såsom optagelse, menu og indstillinger for brugerdefinerede funktioner kan registreres som brugerdefinerede optagelsesmetoder [Brugerdefineret optagelsesmetode 1] til [Brugerdefineret optagelsesmetode 3]. Du kan registrere forskellige funktioner, der skal bruges, når du optager stillbilleder eller film.

  1. Vælg [Indstilling: Brugerdef. opt.met. (C1-C3)].

  2. Vælg [Registrer indstil.].

  3. Registrér de ønskede elementer.

    • Vælg den brugerdefinerede optagelsesmetode, du vil registrere, og vælg derefter [OK] på skærmen [Registrer indstil.].
    • De aktuelle kameraindstillinger registreres til den brugerdefinerede optagelsesmetode C*.

Automatisk opdatering af registrerede indstillinger

Hvis du ændrer en indstilling, mens du optager i den brugerdefinerede optagelsesmetode, opdateres metoden automatisk med den nye indstilling (automatisk opdatering). Hvis du vil aktivere denne automatiske opdatering, skal du indstille [Opd. auto. indst.] til [Aktivér] i trin 2.

Annullering af registrerede brugerdefinerede optagelsesmetoder

Hvis du vælger [Slet indstillinger] i trin 2, kan indstillingerne for hver metode gendannes til standardindstillingerne, som de var før registreringen.

Bemærk

  • Du kan også ændre optage- og menuindstillinger under brugerdefineret optagelsesmetoder.