Autorotering

Du kan ændre indstillingen for automatisk rotation, der retter op på billeder optaget i lodret retning, når de vises.

 1. Vælg [Indstilling: Autorotering].

 2. Vælg en indstilling.

  • TilOptagelseComputer

   Rotér billeder automatisk for visning både på kameraet og computere.

  • TilComputer

   Rotér kun billeder automatisk ved visning på computere.

  • Fra

   Billeder roteres ikke automatisk.

Forholdsregler

 • Billeder, der er taget med automatisk rotation indstillet til [Fra], roterer ikke under afspilning, også selvom du senere indstiller automatisk rotering til [Til].

Bemærk

 • Hvis billedet er taget, mens kameraet peger opad eller nedad, kan automatisk rotering til den rigtige visningsretning ikke udføres korrekt.
 • Hvis billeder ikke roteres automatisk på en computer, kan du prøve at bruge EOS-software.