Valg af kort til optagelse/afspilning

Det er muligt at optage, når kort [Kort 1] eller [Kort 2] er i kameraet (undtagen under visse forhold). Når der kun er indsat ét kort, er det ikke nødvendigt at følge disse trin.

Når der er indsat to kort, kan du vælge optagelsesmetoden og det kort, der skal bruges til at optage og afspille, på følgende måde.

Optagelsesmetode med to kort isat

 1. Vælg [Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg].

 2. Vælg optagelsesmetoden.

  • Optagelse/Film separat

   • Vælg [Aktivér] for automatisk konfiguration af optagelsesmetoden for stillbilleder og film. Film optages til kortet [Kort 1] og stillbilleder til kortet [Kort 2].
   • Filmoptagelse er ikke muligt, hvis kortet [Kort 1] er fuldt eller ikke indsat.
   • Hvis kortet [Kort 2] ikke er isat, kan der tages stillbilleder, men de kan ikke gemmes. Stillbilledoptagelse er ikke muligt, hvis kortet er fuld.

  Forholdsregler

  • Hvis du angiver [Aktivér], vil det gøre, at [Optagelse Opt.muligh.], [Film Opt.muligh.], [Optagelse Optag/afspil] og [Film Optag/afspil] ikke er tilgængelige.

  Bemærk

  • Når indstillingen er angivet til [Aktivér], bruges kortet [Kort 1] til afspilning, hvis der trykkes på knappen Afspilning i filmoptagelsesmetoden. Kortet [Kort 2] bruges til afspilning, hvis der trykkes på knappen Afspilning i stillbilledoptagelsesmetoden.
  • Optagelse Opt.muligh.

   Indstil optagelsesmetoden for stillbilleder.

   • Standard

    Optager stillbilleder på det kort, der er valgt i [Optagelse Optag/afspil].

   • Autom. kortskift

    Samme som [Standard], men derudover skifter kameraet til det andet kort, når et kort bliver fyldt. På dette tidspunkt oprettes der en ny mappe.

   • Opt. separat

    Gør det muligt at indstille en bestemt billedkvalitet for hvert kort (). For hver optagelse optages der et stillbillede på kort Kort 1 og Kort 2 i din angivne billedkvalitet.

    Bemærk, at optagelse separat til RAW og Compact RAW ikke er tilgængeligt for RAW-billeder. Brug af SD-/SDHC-kort som kort Kort 2 forhindrer filmoptagelse.

   • Opt. til flere

    For hver optagelse optages der et stillbillede på kort Kort 1 og Kort 2 i den samme billedkvalitet. Brug af SD-/SDHC-kort som kort Kort 2 forhindrer filmoptagelse.

  Forholdsregler

  • Største bursthastighed for [Opt. separat] er lavere, hvis du angiver forskellige billedstørrelser for kort Kort 1 og Kort 2 ().

  Bemærk

  • Opt. separat/Opt. til flere

  • Billeder optages med det samme filnummer på kort Kort 1 og Kort 2.
  • Det antal optagelser, der er tilgængelige som vist i søgeren og på Quick Control-skærmen, gælder det kort, der har mindst tilgængelig plads.
  • [Kort* fuld] vises, når et af kortene bliver fyldt, og det ikke længere er muligt at optage. Hvis du vil fortsætte optagelse, skal du enten udskifte kortet eller indstille [Optagelse Opt.muligh.] til [Standard] og vælge det kort, der har ledig plads.
  • Se under Mappeindstillinger for at få detaljer om [Mappe] i [Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg].
  • Film Opt.muligh.

   Indstil optagelsesmetoden for film.

   • Standard

    Optager film på det kort, der er valgt i [Film Optag/afspil].

   • Autom. kortskift

    Samme som [Standard], men optagelse afsluttes, når kortet er fyldt. Når du fortsætter optagelsen, skifter kameraet automatisk til det andet kort. Der oprettes en ny mappe, når du har skiftet kort.

   • Kort 1RAW, Kort 2MP4

    For hver optagelse sker der en lagring af en RAW-film på kortet Kort 1 og en MP4-film på kortet Kort 2, hvor begge har det samme filnummer. Når et kort bliver fyldt, er det ikke længere muligt at optage.

   • Opt. til flere

    For hver optagelse bliver den samme film optaget på kort Kort 1 og Kort 2.

  Forholdsregler

  • Opt. til flere

  • Optagelse til flere fås ikke til følgende størrelser af filmoptagelser.
   • RAW-film
   • 8K ALL-I
   • 4K 119,9/100,0 fps (film med høj billedhastighed)
   • 4K ALL-I HEVC (YUV 4:2:2, 10-bit)
   • 4K 59,94/50,00 fps ALL-I H.264 (YUV 4:2:0, 8-bit)

  Bemærk

  • Opt. til flere

  • Billeder optages med det samme filnummer på kort Kort 1 og Kort 2.
  • Den tilgængelige optagelsestid, som vises i søgeren og på Quick Control-skærmen og LCD-panel, gælder det kort, der har mindst ledig plads.
  • [Kort* fuld] vises, når et af kortene bliver fyldt, og det ikke længere er muligt at optage. Hvis du vil fortsætte optagelse, skal du enten udskifte kortet eller indstille [Film Opt.muligh.] til [Standard] og vælge det kort, der har ledig plads.
  • Se under Mappeindstillinger for at få detaljer om [Mappe] i [Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg].

Valg af optagelse/afspilning med to kort isat

Med [Optagelse Opt.muligh.]/[Film Opt.muligh.] indstillet til [Standard] eller [Autom. kortskift], skal du vælge kortet til optagelse og afspilning.

Med [Optagelse Opt.muligh.] indstillet til [Opt. separat] eller [Opt. til flere] eller med [Film Opt.muligh.] indstillet til [Kort 1RAW, Kort 2MP4] eller [Opt. til flere] skal du vælge kortet til afspilning.

Indstilling af størrelse via menuen

 • Standard/automatisk kortskift

  Vælg [Opt./afspil].

  • Vælg [Optagelse Optag/afspil] for stillbilleder eller [Film Optag/afspil] for film.

   • Kort 1: Brug kort 1 til optagelse og afspilning
   • Kort 2: Brug kort 2 til optagelse og afspilning
 • Opt. separat/Opt. til flere/Kort 1RAW, Kort 2MP4

  Vælg [Afspil].

  • Vælg [Optagelse Afspil] for stillbilleder eller [Film Afspil] for film.
  • Hvis du trykker på knappen Afspilning i optagelsesmetoden til stillbillede, afspilles billeder fra det kort, der er valgt i [Optagelse Afspil].
  • Hvis du trykker på knappen Afspilning i filmoptagelsesmetoden, afspilles billeder fra det kort, der er valgt i [Film Afspil].

Bemærk

 • Når [Prioritet: Kort 1] er indstillet, skifter kameraet til prioritetskortet, når kortene er isatte eller fjernet.