Sensorrensning

Kamerasensorens rensningsfunktion rengør forsiden af billedsensoren.

Bemærk

 • Du opnår de bedste resultater, hvis kameraet står på et stabilt sted på et bord eller en lignende overflade, når du renser det.

Rens nu

 1. Vælg [Indstilling: Sensorrensning].

 2. Vælg [Rens nuRens nu].

  • Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen.

Bemærk

 • Resultatet bliver særlig meget markant bedre, selv om du gentager rensningen. Bemærk, at [Rens nuRens nu] muligvis ikke er til rådighed lige efter rensningen.

Automatisk rensning

 1. Vælg [AutorensningRens nu].

 2. Vælg en indstilling.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge en indstilling, og tryk derefter på INDSTIL.

Manuel rensning

Støv, der ikke kunne fjernes med automatisk sensorrensning, kan fjernes manuelt med en kommercielt tilgængelig blæser eller lignende værktøj.

Brug altid et fuldt opladet batteri.

Billedsensoren er meget følsom. Lad et Canon-servicecenter rense sensoren, hvis den skal renses.

 1. Vælg [Manuel rens].

 2. Vælg [OK].

 3. Tag objektivet ud, og rengør sensoren.

 4. Færdiggør rensningen.

  • Indstil afbryderen til Sluk.

Bemærk

 • Det anbefales at bruge tilbehør til almindelige stikkontakter (sælges separat).

Forholdsregler

 • Gør aldrig noget af det følgende ved rensning af sensoren. Hvis strømmen er blevet afbrudt, lukker lukkeren. Dette kan medføre beskadigelse af billedsensoren, lukkerlamellerne.

  • Indstil afbryderen til Sluk.
  • Tag batteriet ud, eller sæt det i.
 • Billedsensorens overflade er meget følsom. Rens objektivet med forsigtighed.
 • Brug en almindelig blæsemaskine uden børste påmonteret. En børste kan ridse sensoren.
 • Før ikke spidsen af pusteredskabet længere ind i kameraet end til objektivfatningen. Hvis strømmen afbrydes, lukker lukkeren, og lukkerlamellerne kan blive beskadiget.
 • Sensoren må aldrig renses med trykluft eller -gas. Trykluft kan beskadige sensoren, og spraygas kan fryse på sensoren og ridse den.
 • Hvis batteriniveauet bliver lavt, mens du renser sensoren, lyder der et bipper. Stop med at rense sensoren.
 • Hvis der er snavs tilbage, som ikke kan fjernes med en blæsemaskine, anbefales det at få renset sensoren af et Canon-servicecenter.