Dato/Tid/Zone

Når du tænder for strømmen første gang, eller hvis dato/tid/zone er blevet nulstillet, skal du følge disse trin for at indstille tidszonen først.

Ved at indstille tidszonen først kan du efterfølgende blot justere denne indstilling efter behov, og så opdateres dato/tid for at matche den.

Da de optagne billeder vedhæftes optagelsesdatoen og -tiden, skal du sørge for at indstille din dato/tid.

 1. Vælg [Indstilling: Dato/Tid/Zone].

 2. Indstil tidszonen.

  • Drej på vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge [Tidszone].
  • Tryk på INDSTIL.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge tidszonen, og tryk derefter på INDSTIL.
  • Hvis du ikke kan se din tidszone på listen, skal du trykke på knappen MENU og derefter indstille forskellen fra UTC under [Tidsforskel].
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge et [Tidsforskel] element (+/−/time/minut), og tryk derefter på INDSTIL.
  • Indstil ved at dreje vælgeren Quick Control-vælger 1, og tryk derefter på INDSTIL.
  • Når du har indtastet tidszone eller tidsforskel, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge [OK] og derefter trykke på INDSTIL.
 3. Indstil datoen og tiden.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge en indstilling, og tryk derefter på INDSTIL.
  • Indstil ved at dreje vælgeren Quick Control-vælger 1, og tryk derefter på INDSTIL.
 4. Indstil sommertid.

  • Indstil efter behov.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge [Sommertid fra], og tryk derefter på INDSTIL.
  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge [Sommertid], og tryk derefter på INDSTIL.
  • Når sommertid er indstillet til [Sommertid], vil klokkeslættet indstillet i trin 3 blive sat 1 time frem. Hvis [Sommertid fra] er indstillet, vil sommertid blive annulleret, og klokkeslættet vil gå tilbage med 1 time.
 5. Afslut indstillingen.

  • Drej på vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge [OK].

Forholdsregler

 • Indstillingerne for dato, tid og tidszone kan blive nulstillet, mens kameraet opbevares uden batteri, når batteriet er helt afladt, eller når det bliver udsat for minustemperaturer over længere tid. Hvis dette sker, skal du indstille dem igen.
 • Efter ændring af [Zone-/tidsforskel] skal du kontrollere, at den korrekte dato/tid er indstillet.

Bemærk

 • Tiden for automatisk slukning kan forlænges, når skærmen [Indstilling: Dato/Tid/Zone] vises.