Nulstilling af kameraet

Kameraets indstillinger for optagelsesfunktioner og menufunktioner kan sættes tilbage til standardindstillingerne.

 1. Vælg [Indstilling: Nulstil kamera].

 2. Vælg en indstilling.

  • Basisindst.

   Gendanner standardindstillingerne for kameraoptagelsesfunktioner og -menuindstillinger.

  • Andre indst

   Indstillinger for individuelt valgte elementer kan nulstilles.

 3. Ryd indstillingerne.

  • Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen.

Bemærk

 • Brugerdefinerede optagelsesmetoder for stillbilleder nulstilles, når [Brugerdef. opt.met. (C1-C3)] i [Andre indst] er valgt i metoden for stillbilleder, og brugerdefinerede optagelsesmetoder nulstilles, når denne indstilling er valgt i filmoptagelsesmetoden.