Introduktion og grundlæggende betjening

I dette kapitel beskrives forberedelserne, før du påbegynder flashfotografering, og de grundlæggende optagelsesbetjeninger.

Forsigtig

  • Forsigtighedsregler vedrørende kontinuerlige flashudladninger

  • For at undgå forringelse og beskadigelse af flashhovedet skal du indstille antallet af kontinuerlige fulde flashafladninger til 55 eller mindre. Når du har affyret kontinuerligt med fuldt output i det overfor angivne antal gange, skal der være en hviletid på mindst 10 min. Når blæseren er stoppet, reduceres antallet af kontinuerlige fulde flashafladninger.
  • Hvis du affyrer flashen kontinuerligt med fuldt output det ovennævnte antal gange, og du derefter affyrer flashen igen gentagne gange med korte mellemrum, kan sikkerhedsfunktionen blive aktiveret og begrænse flashudladning. Når niveauet for begrænsning af flashudladning er 1, angives affyringsintervallet automatisk til 8 sekunder. Hvis det sker, skal du lade flashen hvile i mindst 50 minutter.
  • Du kan få flere oplysninger i afsnittet om Begrænsning af flashudladning pga. høj temperatur.