Opladning af batteriet

 1. Fjern det monterede beskyttelsesdæksel.

 2. Sæt batteriet i opladeren.

 3. Genoplad batteriet.

  For LC-E6E

  • Tilslut strømkablet til opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.
  • Genopladning starter automatisk, og opladningsindikatoren blinker orange.
Opladningsniveau Opladningsindikator
Farve Display
0-49 % Orange Blinker én gang i sekundet
50-74 % Blinker to gange i sekundet
75 % eller højere Blinker tre gange i sekundet
Fuldt opladet Grøn Tændt
 • Det tager ca. 2 timer og 10 min. at genoplade et tomt batteri helt ved stuetemperatur (23 °C). Den tid, det tager at genoplade batteriet, vil variere meget, afhængigt af den omgivende temperatur og batteriets resterende kapacitet.

 • Af sikkerhedsmæssige årsager vil genopladning ved lave temperaturer (5-10 °C) tage længere tid (op til cirka 4 timer).
 • Batteriet er ikke opladet på købstidspunktet.

  Oplad det før brug.

 • Opladning skal ske på den dag, det skal bruges, eller dagen før.

  Selv når det er opladet og opbevares, forringes batteriets kapacitet gradvist på grund af naturlig afladning.

 • Når opladningen er fuldført, skal du tage batteriet ud og trække stikket ud af stikkontakten.
 • Du kan vide, om batteriet er fuldt opladt eller helt afladt ved hjælp af monteringsretningen af beskyttelsesdækslet.

  Det monterede beskyttelsesdæksel kan ændre dets farve, når det ses gennem vinduet Vindue i beskyttelsesdæksler i beskyttelsesdækslet. Det afhænger af monteringsretningen. Du kan bedømme statussen på batteriet ved at fastlægge farverne for opladet og brugt.

 • Fjern batteriet, når du ikke bruger flashen.

  Hvis batteriet efterlades i flashen i længere tid ad gangen, løber der en lille smule strøm, hvilket medfører overopladning og en afkortning af batteriets levetid. Monter batteriets beskyttelsesdæksel, og opbevar det. Derudover kan ydelsen blive reduceret, når enheden opbevares sammen med det fuldt opladede batteri.

 • Opladeren kan også bruges i udlandet.

  Opladeren er kompatibel med en almindelig strømforsyning på 100V til 240V 50/60 Hz. Brug en kommercielt tilgængelig stikadapter til strømstikket, der er kompatibelt med dit land eller område. Forbind ikke opladeren til en elektronisk transformer til rejser udenlandsk, da dette kan beskadige opladeren.

 • Hvis du ikke kan bruge det, straks efter at opladningen er fuldført, betyder det, at batteriet har nået enden af dets levetid.

  Kontrollér forringelsen af batteriet, før du køber et nyt batteri.

Forsigtig

 • Når du frakobler opladeren fra stikkontakten, må du ikke berøre opladerstikket i ca. 10 sekunder.
 • Når det resterende batteriniveau er 90 % eller mere, udføres der ikke opladning.

Bemærk

 • Batteriopbevaring

 • Opbevar dem på et køligt og tørt sted med god udluftning.
 • Selv når batteriet er fjernet fra Speedlite, kan der løbe en lille smule strøm inden i batteriet. Det kan medføre overopladning, når batteriet er i denne tilstand i for lang tid, så du muligvis ikke kan ikke bruge batteriet, også selvom om du oplader det.
 • Når du skal opbevare batteriet i lang tid, skal det oplades til 50 %, før du opbevarer det. Det skal ske én gang om året.