Fuldautomatisk flashfotografering

Når du indstiller kameraets optagelsesmetode til Program AE (Program AE) eller “Fuld automatisk”, kan du optage med E-TTL II/E-TTL og få fuldautomatisk flashoptagelse.

 1. Vælg METODE med joysticket.

 2. Vælg ETTL.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg ETTL, og tryk derefter joysticket lodret.

 3. Fokuser på motivet.

  • Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
  • Lukkertiden og blændeværdien vises i søgeren.
  • Kontrollér, at Flashgenopladning er fuldført er tændt i søgeren.
 4. Tag billedet.

  Program AE (Program AE) skærmeksempel.

  • Kontrollér, at motivet er inden for den effektive flashrækkevidde (1).
  • Når du trykker udløserknappen helt ned, affyres flashen, og billedet tages.

Bemærk

 • Hvis motivet er mørkt (undereksponeret), når du kontrollerer det billede, der er taget, skal du gå tættere på motivet og optage igen. På et digitalkamera kan du også øge ISO-hastigheden.
 • “Fuldautomatisk” angiver optagelsesmetoden Scene Intelligent Auto Fuldautomatisk metode Kreativ auto.
 • Selvom flashen er monteret på et kamera, der understøtter E-TTL II-autoflashsystemet, vises ETTL på LCD-panelet.