Kontrol af batterioplysningerne

Du kan kontrollere statussen på det batteri, der er i brug.

 1. Tryk på UNDERMENU knappen.

 2. Vis oplysningsskærmen.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg oplysninger, og tryk derefter joysticket lodret.
 3. Vis skærmen [Battery info.].

  • Tryk joysticket ned eller op, og drej Vælg drejeknap for at vælge Batteriinfo., og tryk derefter joysticket lodret.
  • (1) Det anvendte batteri vises.
  • (2) Ud over at vise det resterende batteriniveau vises det resterende niveau i enheder på 1 %.
  • (3) Det antal billeder, der er taget med det batteri, der er i brug, vises. Tælleren nulstilles, når opladningen er udført.
  • (4) Statussen for batteriets forringelse vises.

   • Batterioplysninger 3: Ikke forringet
   • Batterioplysninger 2: Batteri er en smule forringet
   • Batterioplysninger 1: Udskiftning af batteri anbefales

Forsigtig

 • Vi anbefaler, at du bruger den originale Canon LP-EL-batteripakke. Hvis du bruger et uoriginalt batteri, kan det medføre funktionssvigt eller risiko for, at flashens oprindelige ydeevne ikke kan bruges fuldt ud.

Bemærk

 • Når meddelelsen [Cannot communicate with battery Use this battery?] vises, skal du følge anvisningerne i meddelelsen.