Sæt batteriet i

Brug LP-EL-batteripakken som strømforsyning.

 1. Åbn dækslet.

  • Når du skubber låseknappen ned, skal du skubbe låget til højre for at åbne batterirummets dæksel.
 2. Sæt batteriet i.

  • Følg angivelsen, og indsæt batteriet fra siden af batteriets kontaktpunkt.
 3. Luk dækslet.

  • Luk batterirummets dækslet, og skub mod venstre.
  • Når det klikker på plads, er dækslet til batterirummet låst.

Affyringsinterval og antal udladninger

EL-1 alene

Affyringsinterval Antal flashudladninger
Kvikflash Normal flash
Ca. 0,1 til 0,8 sek. Ca. 0,1 til 0,9 sek. Ca. 335 til 2345 gange

Funktionen Kvikflash gør det muligt at fotografere med flash, før flashen er helt opladet ().

FORSIGTIG

 • Ved kontinuerlig affyring må flashhovedet, batterierne eller området i nærheden af batterirummet ikke berøres.

  Når der gentagne gange affyres kontinuerlig flash og ledelys med korte mellemrum, må flashhovedet, batterierne eller området i nærheden af batterirummet ikke berøres. Flashhovedet, batteriet og området i nærheden af batterirummet bliver varme, og det kan give risiko for forbrænding.

 • Berør ikke den samme del i en længere tidsperiode, mens du bruger Speedlite.

  Selvom produktet ikke føles for varmt, kan langvarig kontakt med den samme kropsdel forårsage rødmen eller blæredannelse pga. forbrændinger ved lave temperaturer.

Bemærk

 • Når Batteriniveau 0 vises, eller LCD-panelet slukkes under genopladning, skal batterierne oplades.