Fotografování

napravo od dlaždic indikuje funkce dostupné pouze v režimu Flexibilní priorita AE, Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE, Ruční expozice nebo Čas B.