Vinětace odchylky objektivu

Vinětace, zkreslení obrazu a další potíže mohou být způsobeny optickými vlastnostmi objektivů. Fotoaparát dovede kompenzovat tyto jevy pomocí [Korekce odchylky objektivu].

 1. Vyberte [Snímání: Korekce odchylky objektivu].

 2. Vyberte možnost.

 3. Vyberte nastavení.

  • Potvrďte, zda je zobrazen název nasazeného objektivu a (vyjma pro korekci difrakce) zpráva [Data korekce dostupná].
  • Pokud se zobrazí možnost [Data korekce nedostupná] nebo [Vinětace], projděte si část Digital Lens Optimizer.

Upozornění

 • Není k dispozici při snímání násobných expozic.

Korekce vinětace

Vinětaci (tmavé rohy snímku) lze korigovat.

Upozornění

 • V závislosti na podmínkách snímání se může na obvodu snímku objevit šum.
 • Čím vyšší je citlivost ISO, tím nižší bude úroveň korekce.

Poznámka

 • Velikost použité korekce bude nižší než maximální hodnota korekce, kterou lze použít v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
 • V režimu Automatický inteligentní scénický režim je automaticky korigována vinětace, pokud jsou data korekce registrována na fotoaparátu.

Vinětace distorze

Distorzi (deformace snímku) lze korigovat.

Upozornění

 • Ke korekci distorze zachycuje fotoaparát užší oblast snímku, než je oblast pozorovaná při snímání s hledáčkem, což poněkud ořezává snímek a nepatrně snižuje zdánlivé rozlišení.
 • Použití korekce distorze může nepatrně změnit zorný úhel.
 • Velikost oříznutí snímku se může lišit mezi fotografiemi a filmy.

Poznámka

 • S objektivy typu RF je v průběhu záznamu filmu podporována korekce distorze.

Digital Lens Optimizer

Korigovat lze různé odchylky způsobené optickými charakteristikami objektivu, spolu s difrakcí a ztrátou rozlišení vyvolanou low-pass filtrem.

Pokud funkce [Digital Lens Optimizer] zobrazuje zprávu [Data korekce nedostupná] nebo [Vinětace], můžete použít nástroj EOS Utility pro přidání dat korekce objektivu do fotoaparátu. Více informací naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.

Upozornění

 • Pokud je nastavena možnost [Vysoká], bude zpracování snímku po pořízení trvat delší dobu (indikátor přístupu na kartu bude svítit déle).
 • Maximální počet snímků sekvence je s možností [Vysoká] nižší. Záznam snímku na kartu trvá také déle.
 • V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit šum. Okraje snímku mohou být zvýrazněny. Nastavte ostrost stylu Picture Style nebo před snímáním dle potřeby nastavte možnost [Digital Lens Optimizer] na hodnotu [Zakázat].
 • Čím vyšší je citlivost ISO, tím nižší bude úroveň korekce.
 • Při záznamu filmů se položka [Digital Lens Optimizer] nezobrazí. (Korekci nelze provést.)
 • Efekt funkce Digital Lens Optimizer nelze zkontrolovat na displeji v době snímání.

Poznámka

 • S možností [Digital Lens Optimizer] nastavenou na hodnotu [Standardní] nebo [Vysoká] se položky [Korekce bar. odchylky] a [Korekce difrakce] nezobrazí, ale obě jsou při snímání nastaveny na hodnotu [Povolit].

Vinětace chromatické vady

Chromatickou vadu (rozptyl barev podél obrysů objektu) lze korigovat.

Poznámka

 • Funkce [Korekce bar. odchylky] se nezobrazí, pokud je možnost [Digital Lens Optimizer] nastavena na hodnotu [Standardní] nebo [Vysoká].

Vinětace difrakce

Difrakci (ztráta ostrosti způsobená clonou) lze korigovat.

Upozornění

 • V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit šum.
 • Čím vyšší je citlivost ISO, tím nižší bude úroveň korekce.
 • Při záznamu filmů se položka [Korekce difrakce] nezobrazí. (Korekci nelze provést.)

Poznámka

 • „Vinětace difrakce“ opravuje zhoršené rozlišení způsobené nejen difrakcí, ale také low-pass filtrem a dalšími faktory. Proto je korekce také účinná pro expozice s široce otevřenou clonou.
 • Funkce [Korekce difrakce] se nezobrazí, pokud je možnost [Digital Lens Optimizer] nastavena na hodnotu [Standardní] nebo [Vysoká].

Upozornění

 • Obecná opatření týkající se korekce odchylky objektivu

 • Korekci odchylky objektivu nelze použít na stávající snímky JPEG.
 • Při použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon doporučujeme pro korekce nastavit možnost [Zakázat], přestože se zobrazí zpráva [Data korekce dostupná].
 • Zvětšení okrajů snímku může zobrazit části snímku, které se neuloží.
 • Úroveň korekce (s výjimkou korekce difrakce) je nižší u objektivů, které neposkytují informace o vzdálenosti.

Poznámka

 • Obecné poznámky týkající se korekce odchylky objektivu

 • Účinky korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na objektivu a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
 • Pokud je korekce obtížně rozlišitelná, doporučujeme zvětšení a kontrolu snímku po snímání.
 • Vinětace se použijí, i když je připojen telekonvertor nebo konvertor Life-Size Converter.
 • Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data korekce, bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost [Zakázat] (kromě korekce difrakce).
 • V případě potřeby naleznete více informací také v příručce EOS Utility Návod k použití.