Vyvážení bílé

Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti snímku neměly žádný barevný nádech. Správného vyvážení bílé lze obvykle dosáhnout pomocí nastavení Automaticky [Automatické vyvážení bílé] (Priorita prostředí) nebo [Automaticky: Priorita bílé] (Priorita bílé). Pokud nelze pomocí nastavení Automaticky dosáhnout přirozených barev, můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji světla, nebo můžete vyvážení bílé nastavit ručně tak, že vyfotografujete bílý předmět.

V režimu Automatický inteligentní scénický režim se automaticky nastaví možnost [Automatické vyvážení bílé] (Priorita prostředí).

 1. Stiskněte tlačítko Multifunkce (Časovač 8 s).

  • Po zobrazení snímku na obrazovce stiskněte tlačítko Multifunkce.
 2. Vyberte položku vyvážení bílé.

  • Otáčením voliče Rychloovladač 1 vyberte položku nastavení vyvážení bílé.
 3. Vyberte nastavení vyvážení bílé.

  • Otáčením voliče Hlavní ovladač proveďte výběr.

Poznámka

 • Pokyny pro nastavení [Automatické vyvážení bílé] a [Automaticky: Priorita bílé] jsou uvedeny v části [Automatické vyvážení bílé] Automatické vyvážení bílé.
 • Chcete-li nastavit upřednostňovanou teplotu barvy, vyberte možnost [Teplota barvy] v položce [Snímání: Vyvážení bílé] a otočte voličem Hlavní ovladač.
(Přibližně)
Displej Režim Teplota barvy (K: kelvinů)
Automatické vyvážení bílé Automaticky (Priorita prostředí) 3000–7000
Automaticky: Priorita bílé Automaticky (Priorita bílé)
Denní světlo Denní světlo 5200
Stín Stín 7000
Zataženo Zataženo, soumrak, západ slunce 6000
Wolframové světlo Wolfram. světlo 3200
Bílé zářivkové světlo Bílé zářivkové světlo 4000
Blesk Při použití funkce Blesk Automatické nastavení*
Uživatelské nastavení Uživatelské nastavení 2000–10000
Teplota barvy Teplota barvy 2500–10000

Lze použít s blesky Speedlite vybavenými funkcí pro přenos teploty barvy. V opačném případě bude pevně nastavena teplota barvy přibližně 6000K.

Vyvážení bílé

Lidské oko se přizpůsobí změnám v osvětlení, takže bílé předměty vypadají bílé za všech druhů osvětlení. Digitální fotoaparáty určují bílou podle teploty barvy osvětlení a na základě toho, využívaná zpracování snímku k dosažení tónů barev, které vypadají přirozeně na vašich snímcích.

[Automatické vyvážení bílé] Automatické vyvážení bílé

Pomocí nastavení [Automatické vyvážení bílé] (Priorita prostředí) můžete mírně zvýšit intenzitu nádechu teplé barvy při pořizování snímků scény osvícené wolframovým světlem.

Pokud vyberete nastavení [Automaticky: Priorita bílé] (Priorita bílé), můžete snížit intenzitu nádechu teplé barvy snímku.

 1. Vyberte [Snímání: Vyvážení bílé].

 2. Vyberte [Automatické vyvážení bílé].

  • Po výběru možnosti [Automatické vyvážení bílé] stiskněte tlačítko INFO.
 3. Vyberte možnost.

Upozornění

 • Bezpečnostní opatření při nastavení na možnost [Automaticky: Priorita bílé] (priorita bílé)

 • Nádech teplé barvy subjektů může vyblednout.
 • Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.
 • Při použití blesku bude tón barev stejný jako v případě [Automatické vyvážení bílé] (Priorita prostředí).

[Uživatelské nastavení] Uživatelské nastavení vyvážení bílé

U uživatelského nastavení vyvážení bílé můžete ručně nastavit vyvážení bílé pro konkrétní zdroj světla místa fotografování. Provádějte tento postup pod světelným zdrojem na místě aktuálního fotografování.

 1. Vyfotografujte bílý předmět.

  • Zaměřte fotoaparát na jednobarevný bílý předmět, aby bílá barva vyplnila obrazovku.
  • Nastavte přepínač režimů zaostřování objektivu do polohy MF a pořiďte snímek, abyste získali standardní expozici pro bílý předmět.
  • Můžete použít jakékoli nastavení vyvážení bílé.
 2. Vyberte možnost [Snímání: Uživatel. nastavení WB].

 3. Importujte údaje o vyvážení bílé.

  • Otáčením voliče Rychloovladač 1 vyberte snímek vyfotografovaný v kroku 1 a stiskněte tlačítko SET.
  • Výběrem položky [OK] importujte data.
 4. Vyberte možnost [Snímání: Vyvážení bílé].

 5. Vyberte uživatelské nastavení vyvážení bílé.

  • Vyberte [Uživatelské nastavení].

Upozornění

 • Pokud se expozice dosažená v kroku 1 značně liší od standardní expozice, nemusí být dosaženo správné vyvážení bílé.
 • Nelze vybrat následující snímky: snímky vyfotografované se stylem Picture Style [Černobílý], snímky s násobnou expozicí, snímky s ořezem a snímky pořízené jiným fotoaparátem.

Poznámka

 • Místo snímání bílého předmětu můžete také snímat šedou kartu nebo tabulku se standardní 18% šedou (volně prodejné).

[Teplota barvy] Teplota barvy

Je možné nastavit hodnotu představující teplotu barvy pro vyvážení bílé.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Vyvážení bílé].

 2. Nastavte teplotu barvy.

  • Vyberte [Teplota barvy].
  • Otáčením voliče Hlavní ovladač nastavte teplotu barvy a stiskněte tlačítko SET.
  • Teplotu barvy lze nastavit v rozmezí přibližně 2500K až 10000K v krocích po 100K.

Poznámka

 • Při zadávání teploty barvy pro zdroj umělého světla nastavte podle potřeby korekci vyvážení bílé (posun k purpurové nebo zelené).
 • Při nastavení možnosti [Teplota barvy] na hodnotu naměřenou pomocí komerčně dostupného měřidla teploty barvy proveďte předem pár zkušebních snímků a upravte nastavení dle potřeby ke kompenzaci rozdílů mezi měřidlem teploty barvy a fotoaparátem.