Kvalita snímku

Můžete vybrat počet pixelů a kvalitu snímku. Možnosti kvality snímku JPEG/HEIF jsou následující: JemnáVelký / NormálníVelký /JemnáStřední / NormálníStřední / JemnáMalá 1 / NormálníMalá 1 / Malá 2. U snímků typu RAW můžete jako kvalitu snímku určit RAW nebo Kompaktní RAW.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Kval. snímku].

  • Obrazovka displeje v závislosti na nastavení [SnímáníFunk. záznam] v [Nastavení: Funk.zázn.+volba karty/složky].
 2. Nastavte kvalitu snímku.

  Standardní / Automatické přepínání karty / Záznam na více

  • Chcete-li vybrat velikost snímků RAW, otáčejte voličem Hlavní ovladač. Chcete-li vybrat velikost snímků JPEG, otáčejte voličem Rychloovladač 1.
  • Stisknutím tlačítka SET nastavení potvrďte.

  Jednotlivé záznamy

  • Když je položka [SnímáníFunk. záznam] v [Nastavení: Funk.zázn.+volba karty/složky] nastavena na [Jednotl. záznamy], otočením voliče Rychloovladač 1 vyberte [Karta 1] nebo [Karta 2], a poté stiskněte tlačítko SET. Všimněte si, že nahrávání samostatně do RAW a Kompaktní RAW není k dispozici pro snímky RAW.
  • Vyberte kvalitu snímku na zobrazené obrazovce a stiskněte tlačítko SET.

Poznámka

 • Kvalitu HEIF lze nastavit, když je položka [Snímání v HDR HDR PQ] v [Snímání: Nastavení HDR PQ] nastavena na [Povolit]. Po jejich pořízení můžete tyto snímky převést na snímky JPEG ().
 • JemnáVelký se nastaví, pokud je pro velikost snímků typu RAW i JPEG/HEIF nastavena možnost [Pomlčka].
 • Pokud jste vybrali RAW i JPEG/HEIF, jsou zaznamenány dvě verze každého snímku v zadané kvalitě. Oba snímky mají stejné číslo souboru, ale každý má jinou příponu souboru, .JPG pro JPEG, .HIF pro HEIF a .CR3 pro RAW.
 • Malá 2 je v kvalitě Jemná (jemná).
 • Význam ikon kvality snímku: RAW RAW, Kompaktní RAW Kompaktní RAW, JPEG, HEIF, Velký Velký, Střední Střední Malá Malý.

Snímky RAW

Snímky RAW představují surová data z obrazového snímače, která jsou nahrána na kartu digitálně jako soubory RAW nebo Kompaktní RAW, podle vašeho výběru. Kompaktní RAW vytváří snímky RAW s menšími velikostmi souborů než RAW.

Snímky typu RAW mohou být zpracovány pomocí funkce [Přehrávání: Zpracování snímku RAW] () a uloženy jako snímky typu JPEG nebo HEIF. Vzhledem k tomu, že se samotný snímek RAW nezmění, lze jej zpracovat a vytvářet tak libovolný počet snímků JPEG nebo HEIF.

Ke zpracování snímků RAW použijte dodaný software Digital Photo Professional (software EOS). Podle toho, jak budou snímky použity, v nich můžete provádět různé úpravy a generovat snímky ve formátu JPEG, HEIF nebo v jiných typech s těmito úpravami.

Poznámka

 • K zobrazení snímků RAW v počítači doporučujeme použít dodaný software Digital Photo Professional (dále zkráceně DPP, software EOS).
 • Starší verze DPP ver. 4.x nepodporují zobrazení, zpracování, úpravy ani další operace se snímky RAW vyfotografovanými tímto fotoaparátem. Pokud máte v počítači nainstalován software DPP verze 4.x nebo starší, stáhněte a nainstalujte si nejnovější verzi softwaru DPP z webových stránek Canon (). Novější verze přepíše tu stávající. Podobně ani DPP ver. 3.x a starší nepodporuje zobrazení, zpracování, úpravy ani další operace se snímky RAW vyfotografovanými tímto fotoaparátem.
 • Volně prodejný software nemusí být schopen zobrazit snímky RAW pořízené tímto fotoaparátem. Informace o kompatibilitě získáte od výrobce softwaru.

Přehled nastavení kvality snímků

Více podrobností o velikostech souborů, počtu možných snímků, maximálním počtu snímků sekvence a dalších přibližných hodnotách naleznete v části Velikost souboru fotografie / Počet možných snímků / Maximální počet snímků sekvence pro kontinuální snímání.

Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání

Přibližný maximální počet snímků sekvence je zobrazen v horní levé části obrazovky záznamu a dolní pravé části hledáčku.

Poznámka

 • Pokud je pro maximální počet snímků sekvence zobrazena hodnota „99“, znamená to, že můžete kontinuálně vyfotografovat 99 nebo více snímků. Pokud se maximální počet snímků sekvence sníží na 98 nebo nižší hodnotu a vnitřní vyrovnávací paměť se zaplní, zobrazí se na displeji zpráva [BUSY]. Snímání bude poté dočasně deaktivováno. Pokud kontinuální snímání zastavíte, maximální počet snímků sekvence se zvýší. Po uložení všech zachycených snímků na kartu můžete obnovit kontinuální snímání a vyfotografovat až maximální počet snímků sekvence uvedený v tabulce v části Velikost souboru fotografie / Počet možných snímků / Maximální počet snímků sekvence pro kontinuální snímání.