Výběr režimu měření

Můžete vybrat jeden ze čtyř způsobů měření jasu fotografovaného objektu.

V režimu Automatický inteligentní scénický režim se poměrové měření nastaví automaticky.

 1. Stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání) (Časovač 10 s).

  • Se zobrazeným snímkem stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).
 2. Vyberte režim měření.

  • Chcete-li vybrat položku, otáčejte voličem Rychloovladač 1 nebo stiskněte tlačítko Multiovladač nahoru či dolů.
  • Chcete-li vybrat režim měření, otáčejte voličem Hlavní ovladač nebo Rychloovladač 2 nebo stiskněte tlačítko Multiovladač doleva či doprava.
 • Poměrové měření Poměrové měření

  Jedná se o univerzální režim měření vhodný i pro objekty v protisvětle. Fotoaparát upraví expozici automaticky tak, aby odpovídala fotografované scéně.

 • Částečné měření Částečné měření

  Tento režim je efektivní v případě, že se v pozadí objektu nachází výrazně jasnější světla, např. v důsledku protisvětla atd. Pokrývá přibližně 5,8 % plochy ve středu obrazovky.

 • Bodové měření Bodové měření

  Tento režim je efektivní při měření určité části objektu. Pokrývá přibližně 2,9 % plochy ve středu obrazovky. Oblast bodového měření je indikována na obrazovce.

 • Celoplošné měření se zdůrazněným středem Celoplošné se zdůr.stř.

  Měření je zprůměrováno přes celou obrazovku, avšak střed obrazovky má větší váhu.

Poznámka

 • Fotoaparát ve výchozím nastavení nastaví následující expozici.

  V režimu [Poměrové měření] a s podržením tlačítka spouště stisknutého do poloviny zablokuje hodnotu expozice (blokování AE) po zaostření fotoaparátu pomocí jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF). V režimu [Částečné měření/Bodové měření/Celoplošné měření se zdůrazněným středem] je hodnota expozice nastavena v okamžiku pořízení snímku (bez zablokování hodnoty expozice v případě stisknutí tlačítka spouště do poloviny).

 • V režimu [Uživatelské funkce: Rež. měř. AE zámek po ostř.] (), můžete nastavit, zda se má expozice zablokovat (blokování AE) po zaostření objektů pomocí jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF).