Braketing ostření

Braketing ostření umožňuje kontinuální snímání s automatickou změnou ohniskové vzdálenosti po jednotlivém snímku. Z těchto snímků lze vytvořit jeden snímek zaostřený na širokou oblast pomocí aplikace, která podporuje komponování hloubky, jako je software Digital Photo Professional (software EOS).

 1. Vyberte možnost [Snímání: Bracketing ostření].

 2. Nastavte [Bracketing ostření].

  • Vyberte možnost [Povolit].
 3. Nastavte [Počet snímků].

  • Zadejte počet snímků zachycených na snímek.
  • Lze nastavit v rozsahu [2] – [999].
 4. Nastavte [Stupňování ostření].

  • Určete, jak hodně posunout zaostřování. Tato hodnota se automaticky upravuje, aby vyhovovala hodnotě clony v momentu snímání.

   Větší hodnoty clony zvyšují posun zaostření a proto braketing ostření pokrývá v tomto případě širší rozsah pod stejným stupňováním ostření a počtem snímků.

  • Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko SET.
 5. Nastavte [Plynulá expozice].

  • Změny v jasu snímku během braketingu ostření lze potlačit nastavením možnosti [Plynulá expozice] na [Povolit], což kompenzuje rozdíly mezi zobrazenou a aktuální hodnotou clony (efektivní clonové číslo), která se liší podle polohy ohniska.
 6. Vyfotografujte snímek.

  • Chcete-li snímky uložit do nové složky, klepněte na ikonu [Vytvořit složku] a vyberte [OK].
  • Zaostřete na bližší konec preferované ohniskové vzdálenosti a pak úplně stiskněte tlačítko spouště.
  • Jakmile začne fotografování, pusťte tlačítko spouště.
  • Fotoaparát snímá kontinuálně a posouvá polohu ohniska na nekonečno.
  • Snímání se ukončí po zadaném počtu snímků nebo na vzdáleném konci ohniskové vzdálenosti.

Upozornění

 • Braketing ostření je určen pro fotografování ze stativu.
 • Doporučuje se fotografování s širším zorným úhlem. Po komponování hloubky můžete podle potřeby ořezat snímek.
 • Podrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s touto funkcí naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
 • U následujících objektivů nastavte položku [Plynulá expozice] na [Zakázat], protože mohou způsobovat změny v jasu snímku.
  • EF100mm f/2.8L Macro IS USM
  • EF180mm f/3.5L Macro USM
  • EF-S60mm f/2.8 Macro USM
 • Vhodná nastavení možnosti [Stupňování ostření] se liší podle subjektu. Nevhodné nastavení možnosti [Stupňování ostření] může způsobit nerovnoměrnost v kompozitních snímcích nebo snímání může trvat delší dobu, protože se snímá více snímků. Pořiďte několik zkušebních snímků, abyste určili vhodné nastavení možnosti [Stupňování ostření].
 • Při zadání vyššího počtu snímků bude kombinování snímků trvat déle.
 • Fotografování s bleskem není možné.
 • Fotografování za blikajícího světla může mít za následek nerovnoměrné snímky. V tomto případě může snížení rychlosti závěrky zajistit lepší výsledky.
 • Pokud je přepínač režimu zaostřování objektivu nastaven na MF, není braketing ostření k dispozici.
 • Zrušení probíhajícího fotografování může způsobit problémy s expozicí v posledním snímku. Pokud kombinujete snímky v softwaru Digital Photo Professional, vyhněte se použití posledního snímku.

Poznámka

 • Doporučujeme používat stativ, dálkovou spoušť (prodává se samostatně, ) nebo bezdrátové dálkové ovládání (prodává se samostatně, ).
 • K dosažení nejlepších výsledků nastavte hodnotu clony před snímáním v rozsahu f/5.6–11.
 • Podrobnosti jako rychlost závěrky, hodnota clony a citlivost ISO se určí podle podmínek pro první snímek.
 • Chcete-li zrušit snímání, znovu úplně stiskněte tlačítko spouště.
 • Funkce [Bracketing ostření] se přepne zpět na [Zakázat] při nastavení vypínače napájení na Vypnutí.