Automatický braketing expozice (AEB)

Při braketingu expozice jsou zachyceny tři po sobě následující snímky s různými expozicemi ve stanoveném rozsahu až ±3 EV (v přírůstcích po 1/3 EV) automatickým nastavením rychlosti závěrky, hodnoty clony nebo citlivosti ISO.

Zkratka AEB označuje automatický braketing expozice (Auto Exposure Bracketing).

 1. Vyberte možnost [Snímání: Komp.exp./AEB].

 2. Nastavte rozsah automatického braketingu expozice (AEB).

  • Otáčením voliče Hlavní ovladač nastavte rozsah automatického braketingu expozice (AEB) (1). Otáčením voliče Rychloovladač 1 můžete nastavit hodnotu kompenzace expozice.
  • Stisknutím tlačítka SET nastavení potvrďte.
  • Po zavření nabídky se na obrazovce zobrazí rozsah automatického braketingu expozice (AEB).
 3. Vyfotografujte snímek.

  Standardní expozice

  Snížená expozice

  Zvýšená expozice

  • Vyfotografují se tři snímky v braketingu podle stanoveného režimu řízení v následujícím pořadí: standardní expozice, snížená expozice a zvýšená expozice.
  • Automatický braketing expozice AEB se automaticky nezruší. Chcete-li zrušit automatický braketing expozice (AEB), proveďte krok 2 a vypněte zobrazení rozsahu automatického braketingu expozice (AEB).

Upozornění

 • Kompenzace expozice v automatickém braketingu expozice (AEB) může být méně účinná s funkci [Snímání: Auto Lighting Optimizer/Snímání: Automatická optimalizace jasu] () nastavenou na možnost jinou než [Zakázat].

Poznámka

 • Během fotografování v režimu AEB bliká v levé dolní části obrazovky ikona [Blokování AE].
 • Jestliže je režim řízení nastaven na [Jednotlivé snímky], stiskněte tlačítko spouště pro každý snímek třikrát. V režimu [Rychlé kontinuální snímání plus], [Rychlé kontinuální snímání] nebo [Pomalé kontinuální snímání] úplné přidržení tlačítka spouště zachytí tři snímky, jeden po druhém, před automatickým zastavením snímání fotoaparátem. Pokud je nastavena možnost [Samospoušť s desetisekundovou prodlevou] nebo [Samospoušť s dvousekundovou prodlevou], jsou zachyceny tři po sobě následující snímky s prodlevou přibližně 10 nebo 2 s.
 • Automatický braketing expozice AEB můžete nastavit v kombinaci s kompenzací expozice.
 • AEB není k dispozici při fotografování s bleskem, dlouhé expozici, s potlačením šumu více snímky, režimem HDR, braketingem ostření nebo při nastavení elektronické závěrky.
 • AEB bude automaticky zrušeno, pokud provedete následující: Přepnutí vypínače napájení do polohy Vypnutí nebo pokud je blesk plně nabitý.