Omezení záblesků blesku z důvodu zvýšené teploty

Pokud jsou opakovaně v krátkých intervalech emitovány souvislé záblesky, stroboskopické záblesky nebo modelovací záblesky, může se zvýšit teplota hlavy blesku, baterií a oblasti kolem prostoru pro baterii.

Pokud opakovaně provádíte emitování záblesků, interval záblesků se zvýší v krocích v rozsahu až přibližně 4 sekund, aby nedošlo k poškození hlavy blesku vysokou teplotou. Když v tomto stavu budete pokračovat v opakovaném emitování záblesků, emitování záblesků blesku se automaticky omezí.

Po dobu omezení emitování záblesků blesku je navíc zobrazena varovná ikona, která signalizuje zvýšení teploty, a interval záblesků (pomocí něhož lze provádět fotografování s bleskem) se automaticky nastaví na interval mezi přibližně 8 (úroveň 1) a 20 s (úroveň 2).

Varování před zvýšením teploty

Když se zvýší vnitřní teplota zábleskové jednotky, zobrazí se varování ve dvou úrovních. Když ve stavu úrovně 1 budete dál opakovaně provádět emitování souvislých záblesků, stav se změní na úroveň 2.

Zobrazení / tón Úroveň 1
(interval záblesků: Časovač 8 sekund)
Úroveň 2
(interval záblesků: Časovač 20 sekund)
Ikona Zvýšení teploty (omezení záblesku blesku) úroveň 1 Zvýšení teploty (omezení záblesku blesku) úroveň 2
Osvětlení panelu LCD Svítí Bliká
Tón Když je P.Fn-06 nastavena na 0: Varovný signál je zapnutý

Varování zvýšení teploty modelovacího světla

Když se zvýší teplota modelovacího světla, objeví se obrazovka s varováním.

Stlačením joysticku svisle nebo stisknutím tlačítka Zpět zrušíte varovné zprávy na obrazovce varování.

Pokud se teplota okolního prostředí modelovacího světla příliš zvýší, může se modelovací světlo ztlumit nebo zhasnout.

Zobrazení Úroveň 1 Úroveň 2
Ikona Zvýšení teploty (omezení záblesku blesku) úroveň 1 Zvýšení teploty (omezení záblesku blesku) úroveň 1 Zvýšení teploty (omezení záblesku blesku) úroveň 2 Zvýšení teploty (omezení záblesku blesku) úroveň 2
Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto
Jas Při nastavení maximálního jasu: ztlumené Vypnuto

Varování zvýšení teploty baterie

Když se zvýší teplota baterie, objeví se níže uvedený symbol. Obrazova se následně přepne do stejného stavu jako při varování zvýšení teploty ().

Počet souvislých záblesků a délka přestávky

V následující tabulce jsou uvedeny počet souvislých záblesků, po jejichž emitování se zobrazí varování (úroveň 1), a délka přestávky (přibližně), kterou je nutné učinit, než bude možné uskutečnit normální fotografování s bleskem.

Funkce Počet souvislých záblesků nutný k dosažení varování úrovně 1 (přibližně) Délka nezbytné prodlevy (přibližně)
Pokrytí blesku
14 mm135 mm 150 mm200 mm
Kontinuální plné emitování () Motor ventilátoru 170krát nebo více 160krát nebo více 50 min nebo déle
Zastavení ventilátoru 50krát nebo více
Modelovací blesk () Motor ventilátoru 130krát nebo více
Zastavení ventilátoru 50krát nebo více
Stroboskopický blesk () Liší se v závislosti na podmínkách fotografování -

Nastaven na manuální blesk a měření podle našich nejpřísnějších standardů testování

UPOZORNĚNÍ

 • Při souvislém emitování záblesků se nedotýkejte hlavy blesku, baterií ani oblasti kolem prostoru pro baterie.

  Pokud jsou opakovaně v krátkých intervalech emitovány souvislé záblesky nebo modelovací záblesky, nedotýkejte se hlavy blesku, baterií ani oblasti kolem prostoru pro baterie. Hlava blesku, baterie a oblast kolem prostoru pro baterii se zahřívají a hrozí nebezpečí popálení.

Upozornění

 • Když je omezeno emitování záblesků blesku, neotevírejte ani nezavírejte kryt prostoru pro baterii. Je to velmi nebezpečné, protože by se tím omezení emitování záblesků blesku zrušilo.
 • Při zahřívání hlavy blesku se interval záblesků prodlouží, i když není zobrazeno varování úrovně 1.
 • Pokud se zobrazí varování úrovně 1, udělejte přestávku dlouhou nejméně 50 minut.
 • I když po zobrazení varování úrovně 1 přestanete záblesky blesku emitovat, může se zobrazit varování úrovně 2.
 • Při fotografování s bleskem v zábleskovém režimu ETTL nebo při vysokých teplotách může být počet záblesků omezen na nižší hodnoty než ty, které jsou uvedené v tabulce.
 • Upozornění týkající se počtu emitovaných záblesků blesku naleznete v části „Začínáme a základní operace“, „Stroboskopický blesk“ nebo „Modelovací blesk“.
 • Výjimečně se může stát, že blesk neemituje záblesk kvůli faktorům prostředí, například kvůli vzrůstu teploty.
 • Zobrazený počet souvislých záblesků do zobrazení varování (Úroveň 1) je počet použití samotného blesku EL-1 v kombinaci s napájecím blokem CP-E4N (prodává se samostatně). Při připojení jiného externího napájení než CP-E4N se počet souvislých záblesků před zobrazením varování (Úroveň 1) sníží.
 • Při použití odrazového adaptéru, barevného filtru a jejich kombinace se počet souvislých záblesků do zobrazení varování mírně sníží.
 • Je-li nastavena uživatelská funkce P.Fn-06-1 () nezazní varovná zvuková signalizace, i když je omezeno emitování záblesků.
 • Je-li nastavena funkce C.Fn-22-1 (), varování osvětlení panelu LCD se nezobrazí, i když se teplota hlav blesku zvýší.
 • Pokud používáte napájecí blok CP-E4N (prodává se zvlášť), projděte si také Návod k použití CP-E4N.