Modelovací blesk

Když na fotoaparátu stisknete tlačítko clony, blesk po dobu přibližně 1 sekundy souvisle emituje záblesky. Tato funkce se nazývá „modelovací blesk“. Umožňuje zkontrolovat efekty stínů na objektu vyvolaných světlem blesku a vyvážení osvětlení při fotografování s bezdrátovým bleskem (, ).

  1. Stiskněte tlačítko náhledu hloubky ostrosti na fotoaparátu.

    • Blesk emituje sérii záblesků po dobu přibližně 1 s.

Upozornění

  • Chcete-li zabránit opotřebení a poškození hlavy blesku v důsledku přehřátí, nastavte počet plných modelovacích záblesků na maximálně 55. Po souvislém emitování výše uvedeného počtu záblesků udělejte přestávku dlouhou nejméně 50 minut.
  • Pokud souvisle emitujete výše uvedený počet modelovacích záblesků a poté opakovaně emitujete záblesky v krátkých intervalech, dojde k aktivaci bezpečnostní funkce a omezení emitování záblesků blesku. Když je úroveň omezení záblesků blesku 1, interval záblesků se automaticky nastaví na přibližně 8 sekund. Pokud k tomu dojde, udělejte přestávku dlouhou nejméně 50 minut.
  • Při snímání s živým náhledem není emitování modelovacího záblesku (prostřednictvím fotoaparátu) možné.
  • Modelovací záblesk nelze emitovat (z fotoaparátu), když je blesk použit v kombinaci s fotoaparátem EOS R6, EOS R5, EOS RP, EOS R, EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000V, EOS 3000N/66, EOS IX nebo EOS IX 7. Nastavte C.Fn-02 na 1 nebo 2 () a pomocí tlačítka zkušebního záblesku proveďte modelovací záblesk.

Poznámka

  • Při normálním fotografování s bleskem nebo při použití blesku jako vysílací jednotky při bezdrátovém fotografování s rádiovým/optickým přenosem můžete emitovat modelovací záblesk pomocí tlačítka zkušebního záblesku (C.Fn-02).