Nastavení, která lze změnit pomocí Uživatelských funkcí

C.Fn-00: Zobrazení ukazatele vzdálenosti (Zobrazení ukazatele vzdálenosti)

Pro zobrazení ukazatele vzdálenosti na panelu LCD můžete zvolit metry nebo stopy.

 • 0: m (Metry (m))
 • 1: ft (Stopy (ft))

Poznámka

 • Pokud efektivní dosah blesku překročí 18 m, pravý konec ukazatele efektivního dosahu blesku na panelu LCD se změní na Pravý konec.

C.Fn-01: Automatické vypnutí napájení (Automatické vypnutí napájení)

Pokud není po dobu přibližně 90 sekund použit žádný ovládací prvek blesku Speedlite, automaticky se vypne napájení, aby se šetřila energie. Tuto funkci lze zakázat.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Poznámka

 • Při fotografování s bleskem vysílače () s bezdrátovým přenosem nebo při fotografování s propojením () dojde k automatickému vypnutí napájení přibližně po 5 minutách.

C.Fn-02: Modelovací blesk (Modelovací blesk)

 • 0: Tlačítko náhledu hloubky ostrosti (Povolit: Tlačítko náhledu hloubky ostrosti)

  Po stisknutí tlačítka náhledu hloubky ostrosti na fotoaparátu je emitován modelovací záblesk.

 • 1: Kontrolka připravenosti blesku / tlačítko testování blesku (Povolit: Tlačítko zkušebního záblesku)

  Po stisknutí tlačítka zkušebního záblesku na blesku Speedlite je emitován modelovací záblesk.

 • 2: Emitování záblesku oběma tlačítky (Povolit oběma tlačítky)

  Po stisknutí tlačítka náhledu hloubky ostrosti na fotoaparátu nebo tlačítka zkušebního záblesku na blesku Speedlite je emitován modelovací záblesk.

 • 3: OFF (Zakázat)

  Emitování modelovacího záblesku je zakázáno.

C.Fn-03: Automatické zrušení braketingu expozice s bleskem (Automatické zrušení braketingu expozice s bleskem)

Můžete nastavit, zda se po vyfotografování tří snímků pomocí braketingu expozice s bleskem automaticky zruší nebo nezruší braketing expozice s bleskem.

 • 0: ON (Povolit)
 • 1: OFF (Zakázat)

C.Fn-04: Sekvence FEB (Sekvence FEB)

Můžete změnit sekvenci fotografování pro braketing expozice s bleskem. 0: Standardní expozice, –: Snížená expozice (tmavší) a +: Zvýšená expozice (světlejší).

 • 0: 0 → – → +
 • 1: – → 0 → +

C.Fn-08: Spuštění pomocného světla AF (Spuštění pomocného světla AF)

 • 0: ON (Povolit)
 • 1: OFF (Zakázat)

  Touto možnosti se zakáže emitování pomocného světla AF z blesku Speedlite.

Poznámka

 • Značka blesku zobrazená u sady funkcí, když je nastaveno C.Fn-08, se změní na nastavení funkce podle P.FN-01 ().

C.Fn-10: Časovač automatického vypnutí napájení přijímače (Časovač automatického vypnutí napájení přijímače)

Pokud je nastaven jako bezdrátová přijímací jednotka s rádiovým/optickým přenosem, lze změnit dobu, po které dojde k automatickému vypnutí napájení. Když jednotka přejde do režimu automatického vypnutí napájení, na panelu LCD se zobrazí Automatické vypnutí napájení. Tuto funkci nastavte pro každou přijímací jednotku.

 • 0: 60 min (60 minut)
 • 1: 10 min (10 minut)

C.Fn-11: Zrušení automatického vypnutí napájení přijímače (Zrušení automatického vypnutí napájení přijímače)

Pokud v režimu fotografování s bezdrátovým bleskem s optickým/rádiovým přenosem stiskněte na vysílací jednotce tlačítko zkušebního záblesku, můžete zapnout přijímací jednotky, které jsou ve stavu automatického vypnutí.

Můžete změnit dobu, během níž přijímací jednotky, které jsou ve stavu automatického vypnutí napájení, přijmou tuto funkci. Tuto funkci nastavte pro každou přijímací jednotku.

 • 0: 8 h (do 8 hodin)
 • 1: 1 h (do 1 hodiny)

C.Fn-12: Nabití blesku pomocí externího napájecího zdroje (Nabití blesku pomocí externího napájecího zdroje)

 • 0: Záblesková jednotka a externí napájení (Záblesková jednotka a externí napájení)

  Blesk je nabíjen současně interním i externím napájením.

 • 1: Externí napájecí zdroj (Pouze externí napájení)

  Interní napájení je potřebné pro řízení blesku Speedlite. Použitím pouze externího napájení pro nabíjení záblesku Speedlite lze minimalizovat spotřebu energie vnitřního napájení.

C.Fn-13: Nastavení kompenzace expozice s bleskem (Nastavení kompenzace expozice s bleskem)

 • 0: Tlačítko + volič (tlačítko + volič)
 • 1: Ovladač (Přímé nastavení voličem)

  Hodnotu kompenzace expozice s bleskem a výkon blesku můžete nastavit přímo otočením Výběrový volič bez výběru Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výstupu blesku pomocí joysticku.

C.Fn-18: MODELOVACÍ SVĚTLO (Modelovací světlo svítí)

Můžete vybrat způsob rozsvícení modelovacího světla.

 • 0: LAMP (tlačítko)
 • 1: Stiskněte spoušť krátce dvakrát (stiskněte spoušť krátce dvakrát)

Poznámka

 • Tlačítko LAMP je platné, i když je nastaveno na 1.
 • Přestože se na obrazovce nabídky fotoaparátu zobrazí „Zaostřovací světlo makra ZAP“, konfigurovatelné nastavení je „Modelovací světlo ZAP“.
 • Při použití blesku s fotoaparátem EOS D60 nebo EOS D30 nebude správně fungovat, ani když spoušť stisknete krátce dvakrát po sobě. Vypněte/zapněte světlo pomocí tlačítka LAMP.

C.Fn-21: Distribuce světla (Distribuce světla)

Můžete změnit distribuci světla (pokrytí blesku) blesku ve vztahu k úhlu fotografování, pokud je pro pokrytí blesku nastavena možnost A (automatické nastavení).

 • 0: Standardní (Standardní)

  Je automaticky nastaveno optimální pokrytí blesku pro zorný úhel fotografování.

 • 1: Priorita směrného čísla (Priorita směrného čísla)

  Ačkoliv je okraj snímku nepatrně tmavší než při nastavení možnosti 0, tato možnost se hodí, pokud chcete upřednostnit výkon blesku. Pokrytí blesku je automaticky nastaveno do polohy, která nepatrně více odpovídá teleobjektivu, než vyžaduje aktuální zorný úhel fotografování. Displej se změní na Priorita směrného čísla.

 • 2: Priorita distribuce světla (Priorita distribuce světla)

  Ačkoli se možná vzdálenost pro fotografování s bleskem nepatrně zkrátí oproti nastavení možnosti 0, tato možnost se hodí, pokud chcete minimalizovat pokles osvětlení na okraji snímku. Pokrytí blesku je automaticky nastaveno do polohy, která odpovídá nepatrně širšímu záběru, než vyžaduje aktuální zorný úhel fotografování. Displej se změní na Priorita distribuce světla.

C.Fn-22: Osvětlení panelu LCD (Osvětlení panelu LCD)

Při manipulaci s tlačítkem nebo voličem se zapne podsvětlení panelu LCD. Nastavení tohoto podsvětlení můžete změnit.

 • 0: 12 sec (osvětlení na 12 s)
 • 1: OFF (Zakázat podsvětlení panelu)
 • 2: ON (Podsvětlení vždy zapnuto)

C.Fn-23: Potvrzení nabití přijímače (Potvrzení nabití přijímače)

Po plném nabití přijímací jednotky při fotografování s bezdrátovým bleskem bliká zdroj pomocného světla AF přijímací jednotky. Toto blikání lze vypnout. Tuto funkci nastavte pro každou přijímací jednotku.

 • 0: Spuštění pomocného světla AF a světlo připravenosti blesku. = (Pomocné světlo AF, světlo Nabíjení)
 • 1: Indikátor nabíjení (světlo Nabíjení)