Stroboskopický blesk

Při použití režimu stroboskopického blesku s pomalou rychlostí závěrky můžete fotografovat vícenásobné postupné pohyby v jediném snímku, podobném snímkům se zastaveným pohybem.

V režimu stroboskopického blesku nastavte výkon blesku, počet záblesků a frekvenci záblesků (počet záblesků za sekundu = Hz). Informace o maximálním počtu souvislých záblesků naleznete v části „Maximální počet souvislých záblesků“.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.

 2. Nastavte režim blesku na MULTI.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte MULTI, pak joystick stiskněte svisle.
 3. Stlačte joystick svisle a vyberte tak možnost.

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte frekvenci záblesků (1), počet záblesků (2) nebo výkon záblesku (3). Poté joystick stlačte svisle.
 4. Nastavte hodnotu.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte hodnotu. Potom joystick stlačte svisle.
  • Opakováním kroků 3 a 4 nastavte frekvenci záblesků, počet záblesků a výkon blesku.

Stanovení rychlosti závěrky

Nastavte na fotoaparátu rychlost závěrky vypočítanou podle následujícího vzorce, aby bylo zajištěno, že závěrka zůstane otevřená, dokud nebudou emitovány všechny souvislé záblesky pro stroboskopický blesk.

Počet záblesků ÷ frekvence záblesků = rychlost závěrky

Pokud je například počet záblesků nastaven na hodnotu 10 (krát) a frekvence záblesků na hodnotu 5 (Hz), nastavte rychlost závěrky 2 s nebo déle.

Upozornění

 • Chcete-li zabránit opotřebení a poškození hlavy blesku v důsledku přehřátí, nastavte počet opakovaných záblesků pro stroboskopický blesk na maximálně 30. Po vyfotografování 30 snímků udělejte přestávku dlouhou nejméně 10 minut.
 • Jestliže fotografujete opakovaně více než 30×, může dojít k aktivaci bezpečnostní funkce a omezení emitování záblesků. Pokud k tomu dojde, udělejte přestávku dlouhou nejméně 50 minut.

Poznámka

 • Při použití stroboskopického blesku, je nejúčinnější kombinace vysoce reflexního objektu a tmavého pozadí.
 • Doporučujeme použít stativ a dálkovou spoušť.
 • Nelze nastavit výkon blesku 1/1 ani 1/2.
 • Můžete také snímat se stroboskopickým bleskem, i když je na fotoaparátu nastaven režim fotografování bulb (Režim Bulb) (fotografování při B).
 • Pokud se pro počet záblesků zobrazí „----“, bude emitována série záblesků, dokud se nezavře závěrka nebo nevyčerpá energie. Maximální počet souvislých záblesků je uveden v tabulce na další straně.
 • Synchronizaci s vysokými rychlostmi () nelze nastavit v režimu stroboskopického blesku.

Maximální počet souvislých záblesků

Pokud se pro počet záblesků zobrazí „----“, odpovídá maximální počet záblesků údajům uvedeným v níže uvedené tabulce.

Výkon blesku / Hz 1 2 3 4 5 6–7 8–9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100
Výkon blesku / Hz 10 11 12–14 15–19 20–50 60–199 250–500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100