Nastavení bezdrátového snímání s optickým přenosem

E-TTL II / E-TTL Při fotografování s bezdrátovým bleskem s optickým přenosem s automatickým bleskem použijte následující kroky k nastavení vysílače a přijímače.

Nastavení vysílače

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost Nastavení bezdrátového/propojeného fotografování.

 2. Nastavte na Bezdrátový optický přenosSENDER.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte Bezdrátový optický přenosSENDER, pak joystick stiskněte svisle.
 3. Vyberte způsob spouště.

  • Stlačte joystick svisle.
  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte položku (1). Potom joystick stlačte svisle.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte ALL A:B nebo A:B C. Potom joystick stlačte svisle (, ).

Nastavení přijímače

 1. Nastavte na Bezdrátový optický přenosRECEIVER.

  • Nastavení proveďte na blesku, který chcete nastavit jako přijímací jednotku.
  • Vyberte možnost Bezdrátový optický přenosRECEIVER stejným způsobem jako u nastavení vysílací jednotky.

Upozornění

 • Chcete-li provést normální fotografování s bleskem, vymažte stisknutím tlačítka WIRELESS OFF nastavení pro vysílací jednotku.

Nastavení přenosového kanálu

Postupujte podle níže uvedených pokynů pro nastavení komunikačního kanálu vysílací jednotky Nastavený kanál by měl být stejný pro vysílací jednotku i pro přijímací jednotku. Informace o postupu pro přijímací skupinu záblesků najdete v návodu k použití blesku Speedlite, který je vybaven funkcí přijímače bezdrátového optického přenosu.

 1. Stlačte joystick svisle.

 2. Vyberte položku v (1).

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte položku kanálu. Potom joystick stlačte svisle.
 3. Nastavte přenosový kanál.

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte kanál 1 až 4. Potom joystick stlačte svisle.

Upozornění

 • Pokud mají vysílací jednotka a přijímací jednotka odlišné přenosové kanály, přijímací jednotka neemituje záblesk. Nastavte pro obě jednotky stejné číslo.

Záblesk blesku vysílacích jednotek zap/vyp

Můžete nastavit, zda vysílací jednotka, která řídí přijímací jednotku, bude nebo nebude emitovat záblesky jako bezdrátový blesk. Pokud je emitování záblesků bleskem vysílače nastaveno na zapnuto, blesk vysílače emituje záblesky jako skupina záblesků A.

 1. Stlačte joystick svisle.

 2. Vyberte položku v (1).

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte některou položku. Potom joystick stlačte svisle.
 3. Nastavte záblesk blesku vysílače.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte záblesk blesku vysílače zap/vyp. Potom joystick stlačte svisle.
   • Záblesk blesku vysílače zapnutý: Záblesk blesku vysílače zapnutý
   • Záblesk blesku vysílače vypnutý: Záblesk blesku vysílače vypnutý

Upozornění

 • I když je emitování záblesků vysílacím bleskem vypnuto, blesk emituje záblesky pro řízení přijímací jednotky (optický přenos). Z tohoto důvodu může být, v závislosti na podmínkách snímání, záblesk emitovaný pro řízení přijímací jednotky zachycen na snímku.

Paměťová funkce

Nastavení bezdrátové komunikace ve vysílací nebo přijímací jednotce můžete uložit a později opět vyvolat. Chcete-li uložit nebo vyvolat nastavení, obsluhujte každou vysílací/přijímací jednotku zvlášť.

 1. Stiskněte tlačítko SUB MENU.

 2. Vyberte možnost MEMORY.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte MEMORY, pak joystick stiskněte svisle.
 3. Uložte nebo načtěte nastavení.

  Uložit

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte SAVE. Potom joystick stlačte svisle.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte OK. Potom joystick stlačte svisle.
  • Nastavení se uloží (do paměti).

  Načtení

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte LOAD. Potom joystick stlačte svisle.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte OK. Potom joystick stlačte svisle.
  • Nastaví se uložená nastavení.