Manuální blesk / více blesků nastavených v přijímací jednotce

Můžete přímo ovládat přijímací jednotku a ručně nastavit manuální blesk nebo stroboskopický blesk. Tato funkce se nazývá „samostatný přijímač“. Je užitečná například při použití vysílače Speedlite Transmitter ST-E2 (prodává se samostatně) pro režim bezdrátového manuálního blesku nebo stroboskopického blesku.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost Nastavení bezdrátového/propojeného fotografování.

 2. Nastavte samostatný přijímač.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte Bezdrátový optický přenosINDIVIDUAL RECEIVER, pak joystick stiskněte svisle.
  • INDIVIDUAL RECEIVER se zobrazí na panelu LCD.
 3. Nastavte režim blesku.

  • Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte možnost M nebo MULTI. Potom joystick stlačte svisle.

Manuální blesk

Nastavte výkon manuálního blesku. Podrobné informace o postupu nastavení naleznete v části „Manuální blesk“.

Stroboskopický blesk

Zvolte nastavení stroboskopického blesku. Podrobné informace o postupu nastavení naleznete v části „Stroboskopický blesk“.

Upozornění

 • Frekvenci záblesků pro stroboskopický blesk lze při bezdrátovém fotografování s optickým přenosem nastavit v rozsahu od 1 Hz do 199 Hz (nastavení od 250 Hz do 500 Hz nejsou dostupná).

Poznámka

 • Přijímací jednotka nastavená jako samostatná přijímací jednotka nemůže přijímat ovládání režimu blesku z vysílací jednotky. Přijímací jednotka emituje záblesk v režimu blesku nastaveném pro jednotlivé skupiny.