Fotografování s bezdrátovým bleskem s optickým přenosem

Při použití blesku Canon Speedlite (přijímací jednotka) vybaveného funkcí bezdrátového snímání s optickým přenosem můžete snadno používat bezdrátové fotografování s více blesky stejným způsobem jako normální fotografování s automatickým stroboskopickým zábleskovým režimem E-TTL II / E-TTL.

Systém je navržen tak, aby se nastavení blesku EL-1 (vysílací jednotky) automaticky projevila na bezdrátově řízeném blesku EL-1 (přijímací jednotka). Z tohoto důvodu není při fotografování potřebné obsluhovat přijímací jednotku.

Umístění a pracovní dosah

 • Fotografování s automatickým bleskem s 1 přijímacím bleskem ()

  (1) Interiér

  (2) Exteriér

  (3) SENDER

  (4) O 80°

  (5) Dosah přenosu

  (6) O 8 m

  (7) O 12 m

  (8) O 10 m

  (9) O 15 m

 • Fotografování s automatickým bleskem s přijímači rozdělenými do skupin (, )

  Přijímací jednotky lze rozdělit do dvou nebo tří skupin, což umožňuje měnit poměr intenzity záblesků (výkon blesku) při fotografování s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II / E-TTL.

  (1) 2 skupiny (A, B)

  (2) 3 skupiny (A, B, C)

  Upozornění

  • Pokud fotografujete se skupinou záblesků C namířenou přímo směrem k hlavnímu objektu, může dojít k přeexponování.
  • Před fotografováním proveďte zkušební záblesk () a vyfotografujte zkušební snímek.
  • Pro zabránění rušení přenosu neumisťujte žádné překážky mezi vysílací jednotku a přijímací jednotku.

  Poznámka

  • Pomocí dodaného miniaturního stativu umístěte přijímací jednotku do požadované polohy tak, aby snímač na přijímací jednotce mířil na vysílací jednotku.
  • Při fotografování v interiéru se přenos může odrazit od stěny a způsobit aktivaci fotoaparátu i v situaci, kdy se stále jedná o předběžné rozvržení.

Řízení skupin záblesků

Skupina záblesků A

Pokud potřebujete větší výkon blesku nebo si přejete zajistit důmyslnější osvětlení, můžete zvýšit počet přijímacích jednotek. Jednoduše nastavte další přijímací jednotku pro skupinu záblesků (A, B nebo C), jejíž výkon blesku chcete zvýšit. Neexistuje žádné omezení týkající se počtu jednotek.

Pokud například nastavíte skupinu záblesků A se třemi přijímacími jednotkami, bude s těmito třemi jednotkami nakládáno jako s jedinou skupinou záblesků A s velkým výkonem blesku a stejně budou i řízeny.

Upozornění

 • Chcete-li všechny tři skupiny záblesků A, B a C emitovat současně, vyberte A:B C. Při nastavení možnosti A:B skupina C nebude emitovat záblesk.
 • Pokud fotografujete se skupinou záblesků C namířenou přímo směrem k hlavnímu objektu, může dojít k přeexponování.
 • V případě některých klasických fotoaparátů EOS, které podporují automatický zábleskový režim E-TTL, nelze provést bezdrátové fotografování s více blesky s nastavením poměru intenzity záblesků.

Poznámka

 • Poměr intenzity záblesků 8:1 až 1:1 až 1:8 je ekvivalentní poměru 3:1 až 1:1 až 1:3 (v přírůstcích po 1/2 kroku) převedenému na EV.