Fotografování s automatickým bleskem a přijímači rozdělenými do 2 skupin

Můžete upravit vyvážení osvětlení (poměr intenzity záblesků) s přijímači rozdělenými do 2 skupin, A a B.

Celkové světlo (součet) ze skupin záblesků A a B je řízeno automaticky pro dosažení standardní expozice.

 1. Stlačte joystick svisle.

  • Ovládejte přijímače a každý z nich nastavte.
 2. Nastavte skupinu záblesků na (1).

  • Pro skupinu záblesků vyberte A nebo B.
  • 1 přijímač nastavte pro A a druhý pro B.
 3. Nastavte skupinu záblesků vysílače (2).

  • Proveďte na vysílači nastavení v krocích 3–5.
  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte některou položku. Potom joystick stlačte svisle.
 4. Nastavte na A:B.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte A:B. Potom joystick stlačte svisle.
 5. Nastavte poměr intenzity záblesků A:B.

  • Stlačte joystick svisle a vyberte položku na obrázku.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte kompenzaci. Potom joystick stlačte svisle.
 6. Vyfotografujte snímek.

  • Přijímač emituje záblesk podle nastaveného poměru intenzity záblesků.