Fotografování s automatickým bleskem a přijímači rozdělenými do 3 skupin

Můžete fotografovat s více blesky přidáním skupiny záblesků C ke skupinám záblesků A a B. Přehled ovládání blesků a záblesků viz část „Řízení skupin záblesků“.

Skupina C je užitečná v případě, že chcete docílit osvětlení, které potlačí stín objektu na pozadí.

 1. Stlačte joystick svisle.

 2. Vyberte položku v (1).

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte některou položku. Potom joystick stlačte svisle.
 3. Nastavte na A:B C.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte A:B C. Potom joystick stlačte svisle.
 4. Konfigurace po nastavení skupin záblesků A, B a C.

  • Zkontrolujte, zda jsou všechny přijímací jednotky nastavené na stejný přenosový kanál jako vysílací jednotka.
  • Nastavte přijímací jednotku k přidání do skupin A, B a C a umístěte ji na své místo.
 5. Zkontrolujte přenosový kanál.

  • Pokud jsou kanály vysílací jednotky a přijímací jednotky odlišné, nastavte pro ně stejnou číselnou hodnotu ().
 6. Nastavte poměr intenzity záblesků A:B.

  • Stlačte joystick svisle a vyberte položku na obrázku.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte kompenzaci. Potom joystick stlačte svisle.
 7. Nastavení hodnoty kompenzace expozice pro skupinu záblesků C.

  • Stlačte joystick svisle a vyberte položku na obrázku.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte kompenzaci. Potom joystick stlačte svisle.
 8. Zkontrolujte, zda je blesk připraven.

  • Zkontrolujte, zda svítí indikátor připravenosti blesku vysílací jednotky.
  • Zkontrolujte, zda je přijímací jednotka zcela nabitá.
 9. Zkontrolujte činnost systému.

  • Stiskněte tlačítko zkušebního záblesku vysílací jednotky.
  • Skupiny záblesků A, B a C emitují záblesk. Pokud jednotka neemituje záblesk, zkontrolujte, zda je umístěna v pracovním dosahu.
 10. Vyfotografujte snímek.

  • Nastavte fotoaparát a pořiďte snímek stejným způsobem jako při fotografování s normálním bleskem.

Upozornění

 • Chcete-li všechny tři skupiny záblesků A, B a C emitovat současně, vyberte A:B C. Při nastavení možnosti A:B skupina C nebude emitovat záblesk.
 • Pokud fotografujete se skupinou záblesků C namířenou přímo směrem k hlavnímu objektu, může dojít k přeexponování.
 • V případě některých klasických fotoaparátů EOS, které podporují automatický zábleskový režim E-TTL, nelze provést bezdrátové fotografování s více blesky s nastavením poměru intenzity záblesků.
 • Pokud se v blízkosti přijímací jednotky vyskytuje zářivka nebo počítačový monitor, může přítomnost světelného zdroje způsobit chybnou funkci přijímací jednotky a neúmyslné emitování záblesku.

Poznámka

 • Stisknutím tlačítka náhledu hloubky ostrosti na fotoaparátu můžete emitovat modelovací záblesk ().
 • Dojde-li k automatickému vypnutí napájení přijímací jednotky, zapnete přijímací jednotku stisknutím tlačítka zkušebního záblesku vysílací jednotky.
 • Zkušební záblesk nelze použít, pokud je na fotoaparátu použit časovač záblesku atd.