Ovládání blesku z obrazovky nabídky fotoaparátu

Při použití fotoaparátů EOS DIGITAL uvedených na trh v roce 2007 a později můžete nastavit funkce blesku nebo uživatelské funkce z obrazovky nabídky fotoaparátu.

Pokyny pro operace s fotoaparátem naleznete v Návodu k použití fotoaparátu.

Nastavení funkcí blesku

 1. Vyberte možnost [Ovládání blesku Speedlite].

  • Vyberte [Ovládání blesku Speedlite] nebo [Ovládání blesku].
 2. Vyberte možnost [Nastavení funkce blesku].

  • Vyberte [Nastavení funkce blesku] nebo [Nastav. funkce ext. blesku].
  • Zobrazí se obrazovka nastavení.
 3. Nastavte funkci.

  • Obrazovka nastavení a zobrazené položky se liší v závislosti na fotoaparátu.
  • Vyberte položku a nastavte funkci.

  Příklad 1

  Příklad 2

Nastavení dostupná na obrazovce Nastavení funkce blesku

 • Fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v roce 2012 a později

  Na obrazovce fotoaparátu [Nastavení funkce blesku] nebo [Nastav. funkce ext. blesku] můžete konfigurovat nastavení normálního snímání bezdrátového snímání s rádiovým přenosem nebo bezdrátového snímání s optickým přenosem.

  Ačkoli byly modely EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D a EOS 1200D uvedeny na trh po roce 2012, nastavitelné funkce jsou stejné jako u fotoaparátů EOS DIGITAL uvedených na trh v letech 2007 až 2011.

 • Fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v letech 2007 až 2011

  EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

  Na obrazovce fotoaparátu [Nastavení funkce blesku] nebo [Nastav. funkce ext. blesku] můžete konfigurovat nastavení normálního snímání nebo bezdrátového snímání s optickým přenosem. Funkce pro použití „bezdrátového fotografování s rádiovým přenosem“ nastavte prostřednictvím blesku.

Konfigurovat lze následující funkce. Dostupná nastavení se liší podle používaného fotoaparátu, režimu blesku, nastavení bezdrátové funkce aj.

Funkce
Záblesk blesku Povolit / Zakázat
E-TTL vyvážení Prior. prostř. / Standardní / Priorita blesku
E-TTL II měření Pom (Pri.oblič) / Poměrové / Průměrové
Ovl. kont. blesku E-TTL každý sn. / E-TTL 1. snímek
Rychl.synch. bles. v rež. Av
Režim blesku Měření blesku E-TTL II (automatický blesk) / Manuální blesk / MULTI blesk (stroboskopický) / Autom. měření externího blesku / Ruční měření externího blesku / Režim priority kontin. snímání
Bezdrátové funkce Bezdrátově:Vypnuto / Rádiový přenos / Optický přenos
Zoom blesku (pokrytí blesku)
Synchronizace závěrky Synchronizace na první lamelu / Synchronizace na druhou lamelu / Vysokorychlostní synchronizace
Kompenzace expozice s bleskem
Bracketing expozice s bleskem
 • Záblesk blesku

  Chcete-li fotografovat s bleskem, nastavte možnost [Povolit]. Chcete-li používat pouze pomocné světlo AF blesku, nastavte možnost [Zakázat].

 • E-TTL vyvážení

  Dokončení (chuť) fotografie s bleskem můžete nastavit podle libosti. V závislosti na nastavení můžete změnit poměr intenzity záblesků mezi světlem prostředí a bleskem.

 • E-TTL II měření

  Když je tato volba nastavená na [Pom (Pri.oblič)], bude blesk upraven tak, aby odpovídal objektu. Rychlost kontinuálního snímání pro rychlé kontinuální snímání je nižší než možnost [Poměrové] nebo [Průměrové]. Když je nastavená možnost [Poměrové], ovládání blesku se provádí s prioritou pro záblesky při kontinuálním snímání. Je-li nastavena možnost [Průměrové], bude expozice s bleskem zprůměrována pro celou měřenou scénu. V závislosti na scéně může být nezbytná kompenzace expozice s bleskem.

 • Ovl. kont. blesku

  Když je tato volba nastavená na [E-TTL každý sn.], bude blesk upraven pro každý snímek. Když je tato volba nastavená na [E-TTL 1. snímek], bude blesk upraven pouze jednou před kontinuálním snímáním. Druhý snímek a další snímky také budou zachyceny s výkonem blesku platným při prvním snímku. Toto je účinné, když chcete dát prioritu rychlosti kontinuálního snímání beze změny kompozice.

 • Rychl.synch. bles. v rež. Av

  Můžete nastavit rychlost synchronizace blesku pro fotografování v režimu priority clony AE Priorita clony AE s bleskem Speedlite.

 • Režim blesku

  Můžete vybrat režim blesku – [Měření blesku E-TTL II], [Manuální blesk], [MULTI blesk (stroboskopický)], [Autom. měření externího blesku] a [Ruční měření externího blesku] nebo [Režim priority kontin. snímání], který vyhovuje požadovanému fotografování s bleskem.

 • Bezdrátové funkce

  Můžete nastavit bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem a bezdrátové fotografování blesky s optickým přenosem. Podrobnosti naleznete v částech „Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem“ a „Fotografování s bezdrátovým bleskem s optickým přenosem“.

 • Zoom blesku (pokrytí blesku)

  Můžete nastavit pokrytí blesku Speedlite. Při nastavení [Automaticky] se pokrytí blesku nastaví automaticky podle ohniskové vzdálenosti používaného objektivu a velikosti obrazového snímače fotoaparátu ().

 • Synchronizace závěrky

  Můžete zvolit metodu/časování záblesků [Synchronizace na první lamelu], [Synchronizace na druhou lamelu] nebo [Vysokorychlostní synchronizace]. Pro normální fotografování s bleskem nastavte možnost [Synchronizace na první lamelu].

 • Kompenzace expozice s bleskem

  Výkon blesku můžete nastavit postupem podobným kompenzaci expozice. Hodnotu kompenzace expozice s bleskem lze nastavit v krocích po ±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV.

 • Bracketing expozice s bleskem

  Můžete pořídit tři snímky, pro které dojde k automatické změně výkonu blesku. Nastavitelný rozsah je až ±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV.

 • Vymazat nastavení

  Výběrem možnosti [Vymazat nastavení blesku] nebo [Vymazat nastavení], můžete nastavení blesku vrátit zpět na výchozí hodnoty.

Upozornění

 • Pokud se pokrytí blesku nastavuje automaticky, například když je nasazen odrazový adaptér nebo se používá široký panel, není možné nastavit [Zoom blesku] (pokrytí blesku).

Poznámka

 • [Záblesk vestav. blesku] a [E-TTL II měření] se zobrazí v kroku 2 nebo 3 v nastavení „Nastavení funkcí blesku“ (rozložení displeje a postupy se liší podle modelu fotoaparátu).
 • Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena na blesku, nelze kompenzaci expozice s bleskem provádět na fotoaparátu. Pokud jsou současně nastaveny obě hodnoty, má vyšší prioritu nastavení na blesku.

Nastavení C.Fn blesku

Uživatelské funkce blesku lze nastavit z obrazovky nabídky fotoaparátu. Zobrazené údaje se u různých fotoaparátů liší. Pokud se nezobrazí uživatelské funkce C.Fn-21 až 23, nastavte je prostřednictvím blesku Speedlite. Uživatelské funkce jsou popsány v části „Nastavení, která lze změnit pomocí Uživatelských funkcí“.

 1. Vyberte možnost [Nastavení C.Fn blesku].

  • Vyberte [Nastavení C.Fn blesku] nebo [Nastavení C.Fn exter.blesku].
 2. Nastavte uživatelskou funkci.

  • Vyberte číslo uživatelské funkce (1) a poté funkci nastavte.
  • Chcete-li vynulovat nastavení uživatelských funkcí, vyberte [Vymazat nastavení] v kroku 1 a poté [Vymaz. všech. C.Fn Speedlite] nebo [Vym. nastav. C.Fn ext. blesk].

Upozornění

 • Při použití fotoaparátu vydaného v roce 2011 nebo dříve nebo při použití fotoaparátu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D nebo EOS 1200D se nastavení C.Fn-21 až 23 nevynulují ani při výběru [Vymaz. všech. C.Fn Speedlite] nebo [Vym. nastav. C.Fn ext. blesk]. Při provedení postupu popsaného v části „Vymazání všech uživatelských/osobních funkcí“ na straně () dojde k vymazání všech uživatelských funkcí (kromě funkce C.Fn-00).
 • Z obrazovky nabídky fotoaparátu nelze nastavit ani současně vymazat všechny osobní funkce (P.Fn). Nastavte je prostřednictvím blesku.