Automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL podle režimu fotografování

Jednoduše nastavte režim fotografování fotoaparátu na Priorita závěrky AE (priorita závěrky AE), Priorita clony AE (priorita clony AE), Proměnlivá automatická expozice (proměnlivá AE) nebo Ruční expozice (ruční expozice) a budete moci použít automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL vhodný pro každý fotografování.

Priorita závěrky AE

Tento režim vyberte, pokud chcete ručně nastavit rychlost závěrky. Fotoaparát pak automaticky nastaví clonu na odpovídající rychlost závěrky, aby bylo dosaženo standardní expozice na základě měření fotoaparátu.

  • Pokud hodnota clony bliká, znamená to, že expozice v pozadí bude podexponována nebo přeexponována. Upravte rychlost závěrky, dokud hodnota clony nepřestane blikat.
Priorita clony AE

Tento režim vyberte, pokud chcete ručně nastavit clonu.

Fotoaparát pak automaticky nastaví rychlost závěrky odpovídající cloně, aby bylo dosaženo standardní expozice, aby bylo dosaženo standardní expozice na základě měření fotoaparátu.

  • Jelikož se pro nedostatečně osvětlené scény použije pomalá rychlost závěrky, doporučujeme použít stativ.
  • Pokud rychlost závěrky bliká, znamená to, že expozice v pozadí bude podexponována nebo přeexponována. Upravte hodnotu clony tak, aby přestala blikat rychlost závěrky.
Proměnlivá automatická expozice

Lze nastavit jakoukoli rychlost závěrky a hodnotu clony.

  • Pokud hodnota clony bliká při jakémkoli nastavení rychlosti závěrky, změňte rychlost závěrky, aby hodnota clony svítila.
  • Pokud rychlost závěrky bliká při nastavené hodnotě clony, změňte hodnoty clony, aby rychlost závěrky svítila.
Ruční expozice

Tento režim vyberte, pokud chcete nastavit rychlost závěrky i hodnotu clony ručně.

Standardní expozice hlavního fotografovaného objektu je dosažena pomocí světla blesku. Expozice pozadí je dosažena kombinací rychlosti závěrky a hodnoty clony, kterou nastavíte.

Pokud použijete režim fotografování Priorita hloubky AE nebo Automatická hloubka ostrosti, bude výsledek stejný jako při použití režimu Programová automatická expozice (Programová automatická expozice).

Rychlost synchronizace blesku a hodnota clony podle režimu fotografování

Rychlost závěrky Hodnota clony
Programová automatická expozice Automatické nastavení (1/X s až 1/60 s)*1 Automatické nastavení
Priorita závěrky AE Ruční nastavení (1/X s až 30 s) Automatické nastavení
Priorita clony AE Automatické nastavení (1/X s až 1/60 s)*1 Ruční nastavení
Proměnlivá automatická expozice Ruční nastavení / automatické nastavení (1/X s -) Automatické nastavení / ruční nastavení
Ruční expozice Ruční nastavení (1/X s až 30 s, čas B) Ruční nastavení

1/X sekundy je maximální rychlost synchronizace blesku a závěrky každého fotoaparátu.

1: Podle nastavení ve fotoaparátech podporujících pomalou synchronizaci závěrky

Podpora automatického zoomu podle velikosti obrazového snímače

Fotoaparáty EOS DIGITAL používají tři velikosti obrazových snímačů a efektivní zorný úhel nasazeného objektivu se liší podle velikosti obrazu. Blesk Speedlite automaticky rozpozná velikost obrazového snímače fotoaparátu EOS DIGITAL a automaticky nastaví pokrytí blesku optimální pro zorný úhel fotografování pro daný objektiv v rozsahu ohniskové vzdálenosti od 24 do 200 mm.

Přenos informací o teplotě chromatičnosti

Tato funkce optimalizuje vyvážení bílé při fotografování s bleskem přenosem informací o teplotě chromatičnosti do fotoaparátu EOS DIGITAL, když je emitován záblesk. Pokud nastavíte vyvážení bílé fotoaparátu na Automatické vyvážení bílé Automaticky (priorita bílé) Blesk, funkce se aktivuje automaticky. Informaci, zda je fotoaparát kompatibilní s touto funkcí, naleznete v technických údajích v návodu k použití fotoaparátu.

Pomocné světlo AF

Pokud je automatické zaostřování na objekt ztížené nedostatkem světla nebo sníženým kontrastem při fotografování pomocí hledáčku, za účelem zlepšení automatického zaostřování se infračervené pomocné světlo AF, vestavěné do blesku, automaticky spustí.

Pomocné světlo AF podporuje ohniskové vzdálenosti objektivu 28 mm nebo větší a efektivní dosah (při ohniskové vzdálenosti 28 mm) je přibližně 0,6 – 10 m ve středu hledáčku a přibližně 0,6 – 5 m na okraji (jiné AF body než středový AF bod).

Upozornění

  • Použijete-li okrajový AF bod, širokoúhlý objektiv nebo teleobjektiv, může být obtížné zaostřit při použití pomocného světla AF externího blesku Speedlite určeného pro fotoaparáty řady EOS. V takovém případě použijte středový AF bod nebo AF bod v blízkosti středu.

Poznámka

  • Při snímání s živým náhledem se pomocné světlo AF emituje i v případě, že je metoda AF nastavena na [Rychlý režim].
  • Spuštění pomocného světla AF lze zakázat (C.Fn-08).
  • Pomocné světlo AF lze emitovat pomocí metody přerušovaného záblesku blesku (P.Fn-01).