Nastavení uživatelských a osobních funkcí

Různé funkce blesku můžete prostřednictvím uživatelských funkcí detailně přizpůsobit svým prioritám při fotografování snímků. Provádí se to pomocí uživatelských a osobních funkcí. Osobní funkce jsou také přizpůsobené uživatelské funkce speciálně pro EL-1.

C.Fn: Uživatelské funkce

 1. Stiskněte tlačítko SUB MENU.

 2. Zobrazte obrazovku uživatelských funkcí.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte C.Fn, pak joystick stiskněte svisle.
  • Zobrazí se obrazovka uživatelských funkcí.
 3. Vyberte položku, kterou chcete nastavit.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte požadovanou položku (číslo).
 4. Změňte nastavení.

  • Stlačte joystick svisle.
  • Stlačte joystick nahoru nebo dolů, nebo otočte Výběrový volič a vyberte požadované nastavení. Potom joystick stlačte svisle.

P.Fn: Osobní funkce

 1. Stiskněte tlačítko SUB MENU.

 2. Zobrazte obrazovku osobních funkcí.

  • Vyberte P.Fn stejným postupem jako v kroku 2 uživatelských funkcí, poté joystickem pohněte svisle.
 3. Nastavte funkci.

  • Nastavte osobní funkce stejným způsobem, jaký je popsán v krocích 3 a 4 pro uživatelské funkce.

Seznam uživatelských funkcí

Seznam osobních funkcí

Vymazání všech uživatelských/osobních funkcí

Na obrazovce výše vyberte C.Fn clear nebo P.Fn clear a výběrem OK zrušte všechny uživatelské nebo osobní funkce.

Upozornění

 • I když vymažete všechny uživatelské funkce, funkce C.Fn-00 se nevymaže.

Poznámka

 • Všechny uživatelské funkce blesku Speedlite lze nastavit nebo vymazat z obrazovky nabídky fotoaparátu ().