Безжични функции

Тази глава описва как да свържете безжично фотоапарата към смартфон, компютър, FTP сървър или уебуслуга чрез Bluetooth или Wi-Fi и да изпращате изображения, както и как да използвате безжично дистанционно управление или GPS устройство.

Внимание

  • Важно

  • Вземете предвид, че компанията Canon не може да поеме отговорност за загуби или щети поради използване на фотоапарата с неправилно зададени настройки за безжична комуникация. Наред с това, Canon не може да бъде подведена под отговорност за всякакви други загуби или щети, причинени от използването на фотоапарата.

    При използване на безжични функции използвайте подходящо ниво на сигурност на свой собствен риск и по своя преценка. Canon не поема отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени от неупълномощен достъп или други пробиви в сигурността на данните.