Име

Можете да промените името на фотоапарата (показвано на екрана на смартфони и други фотоапарати), ако е необходимо.

  1. Изберете [Wireless features: Nickname/Wireless features: Име].

  2. Въведете текст чрез Работа с виртуална клавиатура.

    • Когато завършите въвеждането на символи, натиснете бутона MENU.