Менюта в панела: Безжични функции

Внимание

  • Безжична комуникация не е достъпна, докато фотоапаратът е свързан чрез интерфейсен кабел към компютър или друго устройство.
  • Други устройства, като например компютри, не могат да се свързват с фотоапарата чрез интерфейсен кабел, докато фотоапаратът е свързан към устройства чрез Wi-Fi.
  • Фотоапаратът не може да бъде свързан чрез Wi-Fi, ако няма карта във фотоапарата (с изключение на режим [Computer], [FTP setting] или [Cloudy]).
  • Wi-Fi връзката ще бъде прекратена, ако поставите превключвателя на захранването на фотоапарата в позиция Power off или отворите капака на гнездото за картата или капака на гнездото за батерията (но връзките за FTP трансфер ще останат активни дори ако сте поставили превключвателя на захранването в позиция Power off).
  • Когато е установена Wi-Fi връзка, автоматичното изключване на фотоапарата не функционира.