Wi-Fi/Bluetooth връзка

  1. Изберете [Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

  2. Изберете устройство/услуга за свързване на фотоапарата.

Smartphone Connect to smartphone/Smartphone Свързване към смартфон ()

Управлявайте фотоапарата дистанционно и преглеждайте изображения от фотоапарата чрез Wi-Fi връзка с помощта на специализираното приложение Camera Connect, инсталирано в смартфон или таблет (общо наричани "смартфони" в това ръководство). След сдвояването на фотоапарата със смартфон, поддържащ Bluetooth технология с ниско потребление на енергия (наричана по-долу „Bluetooth“), можете да използвате само смартфона за свързване чрез Wi-Fi.

Computer Remote control (EOS Utility)/Computer Дистанционно управление (EOS Utility) ()

Свържете фотоапарата към компютър чрез Wi-Fi и управлявайте отдалечено фотоапарата с помощта на EOS Utility (софтуер за EOS) Изображенията във фотоапарата могат също да се изпращат към компютър.

FTP setting Transfer images to FTP server/FTP setting Трансфер на изображения към FTP сървър ()

Всяко изображение може да бъде прехвърлено в FTP сървър в мрежата, към която е свързан фотоапаратът.

Cloudy Upload to Web service/Cloudy Прехвърляне към уебуслуга ()

Изпращайте изображения автоматично от фотоапарата към облачната услуга image.canon за клиенти на Canon, след като се регистрирате за използване на услугата (безплатно). Оригиналните файлове на изображенията, изпратени в image.canon, се запазват за 30 дни без ограничения за обем на данните и могат да бъдат изтеглени на компютри или прехвърлени в други уебуслуги.

Connecting to a Wireless Remote Control Connect to Wireless Remote/Connecting to a Wireless Remote Control Свързване към безжично дистанционно управление ()

Тази фотоапарат може да бъде свързан и към безжично дистанционно управление BR-E1 (продава се отделно) чрез Bluetooth за снимане с дистанционно управление.