Изпращане на изображения към уебуслуга

Този раздел обяснява как да изпращате изображения в image.canon.

Регистриране на image.canon и задаване на настройка за автоматично изпращане

Можете да регистрирате image.canon във фотоапарата и да го подготвите за автоматично изпращане на вашите снимки.

 • Необходим е компютър или смартфон с браузър и интернет връзка.
 • Ще трябва да въведете имейл адрес, използван във вашия компютър или смартфон.
 • За инструкции относно използването на облачните услуги image.canon и подробности за държавите и регионите, в които услугите са достъпни, посетете сайта на image.canon (https://image.canon/).
 • Може да се наложи заплащането на такси за доставка на интернет и точка за достъп.

Стъпки чрез фотоапарата (1)

 1. Задайте за Wi-Fi настройка [Enable/Разрешено].

 2. Изберете [Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 3. Изберете [Web service Upload to Web service/Web service Прехвърляне към уебуслуга].

 4. Изберете [I Agree/Съгласен съм].

 5. Установете Wi-Fi връзка.

 6. Въведете своя имейл адрес.

  • Въведете имейл адреса си и след това изберете [OK].
 7. Въведете четирицифрено число.

  • Въведете четирицифрено число по ваш избор и след това изберете [OK].
 8. Изберете [OK].

  • Иконата [Web service] се променя на [Update Web service].

Стъпки чрез компютъра или смартфона

 1. Настройте уеб връзката на фотоапарата.

  • Отворете страницата в показаното съобщение.
  • Следвайте инструкциите, за да завършите настройките на уеб връзката на фотоапарата.

Стъпки чрез фотоапарата (2)

 1. Изберете [OK].

  • Иконата [Update Web service] се променя на [Auto send].
 2. Изберете [Upload to Web service/Прехвърляне към уебуслуга].

 3. Изберете [Auto send/Автоматично изпращане].

  • Когато е зададена настройка [ Enable/Разрешено], изображенията се изпращат автоматично, когато включите фотоапарата.
 4. Изберете [Type to send/Тип за изпращане].

  • Задайте [Stills only/Само снимки] или [Stills+movies/Снимки+видео].
 5. Рестартирайте фотоапарата.

  • Изображенията се изпращат автоматично.
 • За да превключите мрежата, изберете [Switch network/Превключване на мрежата] и изпълнете стъпки 5–8.
 • За да изтриете връзката, изберете [Clear camera web link settings/Изтриване на настройките на уеб връзката на фотоапарата] и след това [OK].

Забележка

 • Всички файлове с изображения в картите се изпращат, когато за [Auto send/Автоматично изпращане] е зададена настройка [Enable/Разрешено].
 • Когато за [Auto send/Автоматично изпращане] е зададена настройка [Enable/Разрешено], автоматичното изпращане стартира след включването на фотоапарата (или когато фотоапаратът премине от състояние на автоматично изключване в състояние на готовност).
 • Всички изображения, заснети по време на автоматично изпращане, също се изпращат автоматично.

Внимание

 • Автоматичното изпращане не стартира по време на снимане с таймер за интервал.
 • Изпращането се прекратява в случаите, посочени по-долу.

  • [Airplane mode/Самолетен режим] е с настройка [On/Вкл]
  • Стартиран е запис на видео
  • Стартирана е USB връзка
  • Зарядът на батерията е нисък
  • Превключвателят на захранването на фотоапарата е поставен в позиция Power off